nieuws

Nieuw kenniscentrum voor geo-engineering

bouwbreed

GeoDelft en de sectie Geo-Engineering van de TU Delft hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerking krijgt vorm in een nieuw kenniscentrum. Het op te richten Kenniscentrum Geo-Engineering bundelt de Nederlandse kennis op dit vakgebied. De bundeling ondersteunt zowel de wetenschappelijke ontwikkeling als de beantwoording van kennisvragen van overheden, bedrijven en organisaties.

GeoDelft en de sectie Geo-Engineering van de TU Delft hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De samenwerking krijgt vorm in een nieuw kenniscentrum. Het op te richten Kenniscentrum Geo-Engineering bundelt de Nederlandse kennis op dit vakgebied. De bundeling ondersteunt zowel de wetenschappelijke ontwikkeling als de beantwoording van kennisvragen van overheden, bedrijven en organisaties.
Met de oprichting van het kenniscentrum geven de samenwerkers invulling aan het kabinetsbesluit tot instelling van Deltares, hét instituut voor kennis op het terrein van waterbeheer en bouwen in deltagebieden. Samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten zijn van wezenlijk belang voor Deltares.

Reageer op dit artikel