nieuws

‘Niet boksen maar judo voor overleven in delta’

bouwbreed

Het zorgen voor veiligheid voor bewoners van delta’s en kustgebieden vergt een aanpak die de kenmerken robuustheid en flexibiliteit in zich verenigen. “Minder boksen en meer judo”, zei Ineke Bakker, directeur-generaal bij het ministerie van VROM, gisteren in Amsterdam op het congres Aquaterra van het World Forum on Delta and Coastal Development.

De kustgebieden en delta’s staan onder druk. Niet alleen vanwege de gevolgen van de klimaatverandering. Ook gaat het om de druk om in deze gebieden een dynamische economie draaiende te houden. Dat vergt het nodige op gebied van infrastructurele voorzieningen en maatregelen om de gewenste veiligheid te kunnen bieden.
Bakker zei dat bij de aanpak meer gebruik zou kunnen worden gemaakt van de krachten in de natuur. Traditioneel komen bij kwesties van veiligheid van zee- en waterkeringen versterking en verhoging van dijken in beeld. Een andere aanpak dan dijkverhogingen langs rivieren is om de rivier meer de ruimte te geven. “Go with the flow”, zoals zij het uitdrukte, probeer creatieve oplossingen te vinden om de natuurlijke processen het werk te laten doen. Bovendien is het van belang de risico’s in verband met de veiligheid in verband met de klimaatverandering te beheersen. Op politiek en bestuurlijk vlak zal dat nog niet eenvoudig zijn, voorziet Dekker. Duidelijk moet echter zijn dat actie inmiddels wel is vereist.

Politiek

Onderzoeker Richard Tol van het Economic an Social Research Institute in Dublin onderschrijft de noodzaak tot actie vooral op politiek vlak. Doorvoeren van aanpassingen om in de delta goed te kunnen blijven leven, is volgens hem een absolute noodzaak. De technologie om dat te doen, is er. Ook de middelen om te kunnen aanpassen zijn te vinden, stelt hij.
De bepalende factor zal de politieke wil zijn om het te doen. Nederland kan volgens de wetenschapper een zeespiegelstijging van 3 meter in de komende eeuw wel aan. Dat staat ver af van de laatste inzichten. De Nederlanders hoeven onze koffers dus nog niet te pakken mits de politiek zich niet verliest in nodeloos geharrewar.

Reageer op dit artikel