nieuws

‘Hier in Rotterdam is het werk’

bouwbreed

Woningbouwcorporaties de Nieuwe Unie en WBR slaan de handen ineen en vormen zo de grootste sociale huisvester van Rotterdam. Het resultaat van de krachtenbundeling mag met bijna zestigduizend woningen een van Nederlands grootste corporaties opleveren, het werkgebied voor het duo is en blijft de stad aan de Maas. “Hier is nog genoeg te doen.”

Directeur Marja de Bruyn van de Nieuwe Unie kiest niet voor de makkelijkste weg. “We kunnen ook huizen bouwen op een Vinex-locatie. Maar dat doen we niet. We willen hier in Rotterdam een impuls aan de wijken geven”, stelt ze op besliste toon. Arjan Schakenbos, directeur van fusiepartner Woningbedrijf Rotterdam (WBR) knikt instemmend. “Hier in de stad is het werk. Wat dat betreft kunnen we het ons niet veroorloven om met de duimen te gaan zitten draaien.”

Kans

De probleemwijken van Rotterdam zien de twee bestuurders als een kans. “In die wijken hebben we allebei bezit”, licht Schakenbos het optimisme toe. En dan gaat het onder andere over Groot Kralingen, de Tarwewijk en de Wielewaal. “De Wielewaal bestaat uit Engelse noodwoningen van vlak na de oorlog. Sommige woningen verkeren in een hele slechte staat. Ze zijn verzakt en niet geïsoleerd”, schetst Schakenbos enkele problemen van de wijk.
Een plan voor de renovatie ligt er nog niet. “We moeten dat zorgvuldig doen. In 1997 is een poging ond ernomen om de wijk te herstructureren, maar dat is toen mislukt.” De Nieuwe Unie en WBR richten de komende jaren niet alleen het vizier op het eigen woningbezet. De sociale huisvester adopteert ook wijken met veel particulier bezit. “Het college wil dat wij woningen kopen in wijken als Charlois. Maar wij denken dat dat niet de weg is. Wij willen de verenigingen van eigenaren (vve’s) weer organiseren en op die manier de wijken aanpakken. We hebben hiervoor 14 miljoen euro gereserveerd”, vertelt De Bruyn.
De strategie is er een van de lange adem, geeft Schakenbos onmiddellijk toe. “Daar zijn we de komende tien jaar nog wel mee bezig.” De ambitie om wijken met veel particulier bezit aan te pakken wordt door de Nieuwe Unie en WBR met name vormgegeven in het Pact op Zuid, een samenwerking met andere corporaties uit Rotterdam.

Nieuw leven

Doel van de krachtenbundeling is om de Kop van Zuid nieuw leven in te blazen. Met de aanpak van het gebied, waarin enkele van Rotterdams meest verpauperde wijken liggen, is in het totaal ruim 1 miljard euro gemoeid.
Naast de activiteiten in Zuid, pakken de twee corporaties de komende drie jaar meer dan tweeduizend woningen in het eigen bezit aan. Met het accent op renovatie, verliezen de corporatiebestuurders de bouw van nieuwe woningen niet uit het oog.
De komende vier jaar staat de realisatie van zo’n drieduizend nieuwbouwwoningen op de planning. De twee sociale huisvesters nemen daarmee toch zo’n kwart van de bouwambitie van de gemeente Rotterdam voor hun rekening.
De financiering van alle plannen komt grotendeels uit de verkoop van eigen bezit. De Bruyn en Schakenbos doen de komende jaren meer dan drieduizend woningen in de verkoop. Schakenbos: “Dat is zo’n vijf procent van ons totale bezit.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels