nieuws

Gemeente Breda brengt hoofdconstructeur terug

bouwbreed

De gemeente Breda gaat de hoofdconstructeur weer verplicht stellen bij grote en complexe bouwwerken. Deze coördinerend constructeur, zoals Breda hem noemt, moet de samenhang en de organisatie van constructieve ontwerpen en berekeningen bewaken. Hiertoe heeft de gemeente een beleidsregel vastgesteld die nu de inspraakprocedure volgt. De verwachting is dat de maatregel begin april zal ingaan.

Breda zegt hiermee de voorstellen te volgen van onder meer het ministerie van VROM, de vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en de Betonvereniging.
Voordat de maatregel ingaat, wil de gemeente samen met de bouwwereld vaststellen wat moet worden verstaan onder ‘groot en complex’. In de historische binnenstad zal een bouwproject bijvoorbeeld eerder complex zijn dan in een buitenwijk, legt een woordvoerder uit. “We leggen de eerste verantwoordelijkheid bij de bouwer zelf.” Breda verwacht dat de terugkeer van de coördinerend constructeur de handhaving zal vergemakkelijken. Het ministerieel Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (BIAB) vormt volgens de gemeente de wettelijke basis voor de beleidsregel.
VROM reageert verrast op het initiatief van Breda. “We juichen het toe, maar er is geen wettelijke grondslag voor”, aldus een woordvoerder. Het gaat erom dat de coördinatie tussen planning en uitvoering goed is geregeld. Een hoofdconstructeur is een van de manieren om dat goed te regelen, maar het kan niet afdwingbaar zijn, stelt VROM.

Voorzichtig

G.J. van Leeuwen, directeur van de Vereniging BWT Nederland, is voorzichtig positief over het initiatief van Breda, maar vindt het belangrijk dat de maatregel in samenspraak met aannemers en ontwikkelaars gebeurt. “Een hoofdconstructeur is geen panacee waarmee je alles hebt opgelost”, waarschuwt hij. Hij kent meer gemeenten waar de hoofdconstructeur gangbaar is, zonder dat dat in formele regels is vastgelegd. Van Leeuwen is een van de auteurs van het plan van aanpak constructieve veiligheid, opgesteld in opdracht van de Betonvereniging en de VROM-inspectie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels