nieuws

Cramer wil optrekken met het bedrijfleven

bouwbreed

Beoogd VROM-minister Jacqueline Cramer ziet voor de realisering van de milieambities van het kabinet en de aanpak van de luchtvervuiling een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven en de milieuorganisaties. “We moeten met zijn allen onze schouders eronder zetten. In mijn eentje krijg ik het niet voor elkaar”, aldus Cramer gisteren na haar gesprek met formateur Jan Peter Balkenende.

Beoogd VROM-minister Jacqueline Cramer ziet voor de realisering van de milieambities van het kabinet en de aanpak van de luchtvervuiling een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven en de milieuorganisaties. “We moeten met zijn allen onze schouders eronder zetten. In mijn eentje krijg ik het niet voor elkaar”, aldus Cramer gisteren na haar gesprek met formateur Jan Peter Balkenende.
De aankomende PvdA-minister wees er bij haar entree op het Haagse Binnenhof op dat ze rekent op een flinke bijdrage van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Volgens Cramer is er alom zorg en daarom een enorm draagvlak om het klimaatprobleem en de luchtvervuiling aan te pakken. Half december riepen ruim zeventig topbestuurders, van onder meer Shell Nederland, Boskalis, Arcadis, de Rotterdamse Haven en Schiphol, het nieuwe kabinet op werk te maken van milieubeleid. “Dat deden ze niet alleen om goede sier te maken”, aldus Cramer.
Ook Ella Vogelaar meldde zich op het Binnenhof voor een gesprek met formateur Balkenende. De PvdA-bewindvrouw wordt als projectminister verantwoordelijk voor volkshuisvesting, wonen, grotestedenbeleid en integratie.

Reageer op dit artikel