nieuws

Constructeur geknakt door ongeval Patio Sevilla

bouwbreed

Een paar keer in zijn dertigjarige carrière heeft constructeur Ad Verbossen een ernstig ongeval kunnen verhinderen. Maar bij het Maastrichtse appartementencomplex Patio Sevilla, waarvan in 2003 een rij balkons afbrak, lukte dat niet. Terugkijkend had hij dat ook niet gekund, beweerde zijn advocaat gisteren voor de rechtbank.

Advocaat mr. P. Baauw sprak gisteren Verbossens laatste woord uit voor de rechtbank. De constructeur was zelf te zwak om naar Maastricht af te reizen. Toen het balkonongeval plaatsvond was Verbossen vanwege zijn slechte gezondheid al druk bezig met de overdacht van zijn bedrijf aan B&S Constructies, dat officieel terechtstaat voor dood door schuld.

Truc

Het laatste woord van de constructeur vond plaats twee weken na het laatste woord van de andere verdachten: aannemer Smeets en balkonconstructeur Kaskon. Dit was het gevolg van een truc van de rechtbank, die meer tijd vroeg voor het bepalen van het vonnis. Aangezien uitspraak moet volgen binnen twee weken na het onderzoek tijdens de terechtzitting, vond vorige keer een voorlaatste woord plaats en gisteren het allerlaatste woord. Alleen Verbossen maakte van die gelegenheid gebruik en sprak over de impact die het ongeval op hem had: “Reeds vier jaar wordt mijn leven beheerst door dit ongeval en de daarbij opkomende vragen.”
Tijdens het pleidooi een paar weken eerder ontkende de verdediging van Verbossen niet dat er in de ontwerpfase een fout was gemaakt. Maar die was wel deels het gevolg van miscommunicatie tussen de verschillende bouwpartijen. De kolom, het derde oplegpunt voor de balkons die verder op twee punten aan de gevel zijn verankerd, was aanvankelijk op de hoek van de balkonplaten gesitueerd. Om architectonische redenen werd hij later meer naar binnen geplaatst en daarbij ging het fout. De ontwerpers hadden niet in de gaten dat de kolom niet meer netjes boven de fundering uitkwam, maar net ernaast, waardoor de krachtsafdracht niet goed verliep.

Ingegrepen

De projectconstructeur van Verbossen had volgens diens advocaat wel tijdig ingegrepen toen bleek dat er scheurvorming optrad bij een gelijkvormige balkonserie elders in het complex. Toen werd er een stalen console ontworpen, ook voor de balkons van BK 14, de serie die uiteindelijk naar beneden kwam en twee slachtoffers eiste. Het is volgens Verbossen vooral de aannemer te verwijten dat die consoles niet tijdig zijn aangebracht, waardoor de balkonplaten al in de bouwfase flink scheurden.
Als antwoord op die redenering stelde de officier van justitie eerder al zijn eis naar beneden bij. De constructeur hangt nu een boete van 70.000 euro boven het hoofd en niet meer 90.000 euro, de hoogste boete die wel werd gehandhaafd tegen aannemer Smeets. Tegen balkonconstructeur Kaskon is 40.000 euro geëist. De rechtbank doet op 13 maart uitspraak.

Reageer op dit artikel