nieuws

Commissie Dronkers ontrafelt probleem IJsselmondse Knoop

bouwbreed Premium

Met een extra rijstrook en een extra strook voor rechtsaf kan het verkeersknelpunt IJsselmondse Knoop bij Rotterdam grotendeels worden opgelost. Dat staat in het eindrapport van de commissie Dronkers

De commissie heeft verkeerskundige oplossingen gezocht voor de korte en lange termijn voor het gebied tussen IJsselmonde, Ridderkerk en Barendrecht.
Als gevolg van toenemende bedrijvigheid in de regio Rotterdam en de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen, waaronder de zogenoemde Ridderster, neemt de druk de komende jaren verder toe. De huidige weg kan deze verkeersstromen niet meer verwerken. Dit leidt tot een verkeersinfarct voor hoofdzakelijk het onderliggende wegennet, met als gevolg files tot op de rijksweg A15. De commissie onder leiding van topambtenaar Dronkers stelt in haar rapport ‘De IJsselmondse knoop ontrafeld’ een aantal maatregelen op de ultrakorte, korte en lange termijn voor.

Kosten

De totale kosten voor het ultrakorte termijnpakket zijn geraamd op 1,4 miljoen euro en moeten uiterlijk 1 januari 2009 zijn afgerond. Rijk en regio delen de kosten. Het kortetermijnpakket kost 2,2 miljoen euro en moet uiterlijk 1 januari 2010 zijn afgerond. Naar verwachting is eind 2008 bekend bij welke langetermijnmaatregelen ook maatregelen op de A15 nodig zijn.
Aanleiding voor de oprichting van de commissie is het gesprek dat burgemeester Van Belzen en wethouder Schoehuizen van Barendrecht hadden met minister Peijs over de verkeerspuinhoop. De commissie kreeg de taak om voor 1 maart 2007 met verkeerskundige oplossingen te komen voor zowel de korte als lange termijn.

Reageer op dit artikel