nieuws

Bouwvakker krijgt geen extraatje na bijscholing

bouwbreed

Bouwvakkers die zich laten bijscholen, krijgen niet automatisch meer salaris. Die conclusie trekt K. Kok onderzoeker van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in een nog niet gepubliceerd onderzoek naar het nut van opleidingen voor bouwvakkers.

“Het onderzoek geeft geen aanwijzingen dat scholing een belangrijk privaat financieel rendement geeft”, aldus Kok. “Je zou verwachten dat als een cursus productief is, de werknemer die zo’n opleiding heeft gevolgd, er meer loon aan overhoud. Maar dat is dus niet aantoonbaar.”
Het nut van opleidingen moet dan ook niet worden gezocht in een hoger bedrag op het salarisstrookje, vindt Kok, die zijn bevindingen presenteerde tijdens de Roadshow Leven Lang Leren in de bouw en infrastructuur, die in Eindhoven werd gehouden. Onderwerp van de bijeenkomst was het nut van scholing in de betreffende sectoren.

Collectieve

Kok merkte op dat het voor de bouw- en infrasector van groot belang is dat werknemers worden geschoold. Voor oudere werknemers is het volgen van cursussen nuttig om hun kennis op peil te houden en waar nodig uit te breiden. “Goede collectieve scholing heeft een gunstige uitwerking op de bedrijfstak, het motiveert mensen en vermoedelijk heeft het een positieve uitstraling buiten de bouw.”
Dat laatste aspect is belangrijk omdat de sector grote moeite heeft jonge mensen aan te trekken. De behoefte aan nieuwe medewerkers wordt de komende jaren nijpend, aldus Kok. Hij toonde aan dat de bedrijfstak tussen 1995 en 2005 zo’n 10.000 werknemers jonger dan 35 jaar heeft verloren. Hij zei bovendien te verwachten dat het aantal 55-plussers de komende jaren sterk zal toenemen. “In 2010 zal een vijfde deel van het personeel ouder zijn dan 55”, aldus de onderzoeker. Hij wees er op dat het opleidingsniveau van bouwvakkers over het algemeen laag is. Ongeveer de helft is laag of in het geheel niet geschoold. Desondanks is bij werkgevers weinig animo hun personeel te laten scholen. Een verklaring voor die houding zocht Kok in opportunisme. “Er zijn werkgevers die ervan uit gaan dat het allemaal wel goed zal komen. ‘Het is altijd terecht gekomen en dat zal nu ook wel gebeuren’, redeneren ze.”

Kosten

Een andere reden om personeel niet op cursus te sturen is het kostenaspect.
Het merendeel van de werkgevers heeft geen geld over voor scholing van hun personeel. Dat werd vorig jaar duidelijk toen artikel 61 uit de bouw cao werd afgeschaft. Die paragraaf bepaalde dat scholingsdagen vergoed werden vanuit het Onderwijs- en Ontwikkelingsfonds. Nadat het artikel was afgeschaft daalde de deelname aan cursussen drastisch.

Reageer op dit artikel