nieuws

Agentschap voor energie in Zuidplaspolder

bouwbreed

Het aanleggen van fysieke energie-infrastructuur in de Zuidplaspolder kan het best door een Energieagentschap gebeuren. Dat is het resultaat van een markt- en beleidsconsultatie waar publieke en private partijen hun ideeën en wensen over het Energieweb kenbaar maakten.

De Zuidplaspolder ligt in de provincie Zuid-Holland tussen de plaatsen Moerkapelle, Waddinxveen, Gouda en Nieuwerkerk aan den IJssel. De Zuidplas is ontstaan in 1840 door droogmaking van een diep meer. Het Laagste Punt van Nederland bevindt zich in Nieuwerkerk aan den IJssel op 6,76 meter onder NAP.
In het Intergemeentelijke Structuur Plan van januari/februari 2006 is een ontwikkeling voor het gebied vastgelegd met zo’n 30.000 woningen, 300 hectare bedrijfsterrein en 280 hectare glastuinbouw in de periode van 2010 tot 2030. In het plan zijn hoge ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. Voor de energie betreft het warmte, koude elektriciteit en CO 2 .

Marktconsultatie

De vraag is hoe provincie en betrokken gemeenten in de Zuidplaspolder een systeem kunnen realiseren waarbij het energiegebruik op een optimale manier kan worden gebruikt en welke organisatie dit kan realiseren.
Geoordeeld werd dat een marktconsultatie een eerste stap zou kunnen zijn naar ontwerpen die laten zien dat de ambities van de publieke partijen voor de fysieke energie-infrastructuur, een Energieweb, te verwezenlijken zijn.
Eerder deze maand sprak een grote groep van aanwezigen zich op de consultatiebijeenkomst uit voor een sterke overheid. Een ambitieuze overheid werd als essentieel gezien om de ambities op energiegebied waar te maken.
Vereist is wel dat die overheid de criteria die de ambities ondersteunen helder maakt. Die overheid moet ook de regie voeren. De aanwezigen meenden dat dit zou kunnen door middel van een energieagentschap waarbij zoveel mogelijk partijen betrokken zouden moeten zijn.

Duurzaam

Warmte- en koudevoorzieningen zijn volgens de aanwezigen op de bijeenkomst vrij gemakkelijk duurzaam in te vullen. Voor elektriciteit ligt dat moeilijker, mede door onzekerheden in de mate van toename in het gebruik van deze energievoorziening.
Gezien de belangrijke rol van de afvalverwerking bij de productie van elektriciteit is het wenselijk de regie over het afval ook te leggen bij het energieagentschap. Verder benadrukten de aanwezigen van private zijde dat het energieweb flexibel moet zijn in de zin van inspelen op veranderingen in toekomstige technieken en maat schappelijke ontwikkelingen.

Reageer op dit artikel