nieuws

Aedes dreigt AWV Eigen Haard te schorsen als lid

bouwbreed Premium

De woningbouwcorporatie AWV Eigen Haard uit Velsen moet een nieuwe raad van toezicht benoemen. Dat vindt Aedes, de branchevereniging van woningbouwcorporaties. Vervangt de Velsense corporatie zijn toezichthouders niet, dan wordt het lidmaatschap van de corporatie opgezegd.

Volgens voorzitter Willem van Leeuwen is het niet eerder voorgekomen dat Aedes op een dergelijke manier optreedt tegen een lid van de brancheorganisatie. “Ik heb het als voorzitter van Aedes nog nooit meegemaakt dat we een lid schorsen.”
AWV Eigen Haard is door de ledenraad van Aedes geschorst. De sociale huisvester krijgt van de brancheorganisatie twee maanden de tijd om de huidige raad van toezicht te vervangen. Gebeurt dat niet, dan wordt de corporatie uit de brancheorganisatie gezet. Van Leeuwen: “Ze horen er dan niet meer bij.”
De Velsense corporatie verkeert sinds eind vorig jaar in een bestuurlijke crisis. De raad van toezicht heeft per 1 december 2006 de eigen voorzitter Hans Vinken benoemd tot directeur van de sociale huisvester. De huurdersraad van de corporatie heeft de zaak vervolgens aan de Commissie Aedescode voorgelegd. Voorzitter Jan Terlouw van de commissie heeft na onderzoek laten weten er geen vertrouwen meer in te hebben dat de huidige raad van toezicht van AWV Eigen Haard de problemen kan oplossen.

Zoek

Aedes-voorzitter Van Leeuwen is niet te spreken over de handelwijze van de raad van toezicht van AWV Eigen Haard. “Goed bestuur zoals dat is vastgelegd in de Aedescode is gebaseerd op checks and balances. En die lijken bij AWV Eigen Haard volledig zoek.”
De Commissie Aedescode bestaat nu zo’n acht jaar. In die tijd kreeg de commissie een tiental serieuze zaken voorgelegd. Van Leeuwen verwacht dat het aantal dossiers dat onder leiding van Ter Louw wordt behandeld de komende jaren toe zal nemen. “Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe Aedescode van kracht waarin we de lat nog hoger hebben gelegd dan in de oude.”
Eerder deze week liet het ministerie van VROM al weten in te zullen grijpen bij AWV Eigen Haard. Minister Winsemius maakte op zijn laatste werkdag gebruik van de mogelijkheid om een gedelegeerd toezichthouder aan te stellen.

Vervolgstappen

De gemeente Velsen laat bij monde van wethouder wonen Annemieke Korf weten niet inhoudelijk op de bestuurlijke problemen bij AWV Eigen Haard in te willen gaan. Het Velsense College van B&W wacht het onderzoek af van de gedelegeerd toezichthouder en de vervolgstappen die de minister van VROM op basis hiervan neemt.

Reageer op dit artikel