nieuws

Zieken mogen deelnemen aan Loopbaanproject Schilders

bouwbreed

Zieke werknemers mogen deelnemen aan het Loopbaanproject Schilders. Dat maken de initiatiefnemers van het project, FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en Fosag bekend.

Het gaat daarbij om schilders die niet langer dan twee jaar ziek zijn en die volgens de Arbo-arts niet kunnen terugkeren in hun oude functie. Het project is oorspronkelijk opgezet om de loopbaanmogelijkheden van schilders te vergroten, het ziekteverzuim onder deze groep te verminderen en het imago van de schildersbranche te verbeteren. Zieke schilders mogen sinds begin dit jaar meedoen.
Het gaat om een pilot die duurt tot januari 2008. Momenteel nemen 150 schilders deel aan het project. De meerderheid, 60 procent, doet mee omdat ze carrière willen maken. “Zij maken een overstap naar een andere functie bij hun eigen werkgever of – als daar geen mogelijkheden zijn – naar een functie bij een andere werkgever binnen de branche.”
De overige 40 procent geeft als motivatie voor deelname, te willen voorkomen langdurig ziek te worden. De meesten van deze groep stappen over naar een andere functie binnen of buiten de schilderssector. Zij krijgen bij hun overstap professionele begeleiding en als dat nodig is kunnen zij een opleiding volgen.

Interesses

Dat ook zieke werknemers aan het p roject kunnen meedoen, vloeit voort uit de nieuwe cao voor de schilders. Daarin is afgesproken dat het programma mag worden gevolgd door schilders die vanwege ziekte niet meer in hun oude baan kunnen terugkeren. In die gevallen wordt onderzocht welk nieuw beroep het beste aansluit bij de opleiding en interesses van de deelnemer. Als dat nodig is wordt voorzien in aanvullende scholing. Zo moet worden voorkomen dat schilders een beroep moeten doen op een uitkering voor arbeidsongeschikten.
Het loopbaanproject richt zich wat het gezonde schilders betreft op Midden-Nederland. Maar voor zieke schilders gelden regels. Zij hoeven niet uit het midden van het land te komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels