nieuws

‘Plan hypotheekrenteaftrek PvdA en ChristenUnie ondoordacht’

bouwbreed

Het plan van PvdA en ChristenUnie om de hypotheekrenteaftrek te maximeren op 42 in plaats van 52 procent is ondoordacht. Het zorgt ervoor dat de trekkers van de woningmarkt inclusief de sociale sector weglopen. Dat schrijft de NVB in een brief aan de kabinetsinformateur.

“Er wordt te gemakkelijk over gedacht, als wordt gezegd dat het maar zo’n 1 procent van de huishoudens in Nederland treft. Het gaat toevallig wel om 20 tot 25 procent van de huizenkopers die er last van heeft. Het risico is groot dat die groep niet verhuist, hetgeen de doodsteek betekent voor de nieuwbouw van koopwoningen en de doorstroming. Vergeten wordt daarbij dat juist de kopers van duurdere nieuwbouwwoningen meebetalen aan de sociale sector via de grondprijs”, uit directeur Nico Rietdijk van de Vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB zijn zorgen.
Het standpunt van de NVB is helder. Aangezien de woningmarkt een vertrouwensmarkt is, moet er eigenlijk helemaal niet worden gesleuteld aan de hypotheekrenteaftrek. Doe je dat toch, dan moet je het op een manier doen die het vertrouwen in de markt niet aantast.

Annu ï teiten

De eerste resultaten van een onderzoek door OTB in opdracht de NVB laten zien dat dit mogelijk is. Een gematigde afbouw van de aftrek volgens een annu ï teitenschema van 30 jaar, mits daar ook compenserende fiscale maatregelen tegenover staan, biedt die mogelijkheid, zonder het vertrouwen te zeer aan te tasten.
“Berekeningen tonen aan dat na tien jaar de bewonerslasten zo’n 4 tot 5 procent hoger zullen zijn. Na dat tiende jaar gaat het wat harder. Maar het biedt mogelijkheden voor mensen om in de nieuwe situatie te groeien. Kom je daarnaast nog met compenserende maatregelen als verlaging of afschaffing van de overdrachtsbelasting, verlaging van de hoogste belastingschijf en hetzelfde voor het huurwaardeforfait, dan behoeft het geen negatieve effecten te hebben”, aldus Rietdijk.
Het plan om de renteaftrek te beperken tot de een na hoogste schijf van 42 procent is slechts window dressing. Op den duur levert dat idee de schatkist zo’n 400 miljoen euro op. Dat is een schijntje vergeleken met de 11 miljard die de renteaftrek nu kost.
In de brief bepleit de NVB dan ook een zware commissie met vertegenwoordigers uit de vastgoedsector en de politiek. Die moet het woningdossier integraal bekijken en met een gedegen en weloverwogen advies komen. Alleen op die manier wordt de koopwoningenmarkt gevrijwaard van een ineenstorting. Het Zweedse voorbeeld wil de NVB in geen geval.

Reageer op dit artikel