nieuws

Nieuwe regels prijzen straatbaksteen uit markt

bouwbreed

De Arbeidsinspectie heeft de nieuwe richtlijn voor machinaal bestraten bot en zonder overleg geïntroduceerd. Dat vinden de producenten van straatbakstenen. Zij vrezen dat de nieuwe regels hun product uit de markt drukt omdat bestratingsmachines niet in staat zijn om straatbakstenen te verwerken.

De Stichting Promotie Straatbaksteen (SPS), die namens de producenten van straatbakstenen het product aanprijst, is bang dat de huidige verplichting om bij een te bestraten oppervlak groter dan 1500 vierkante meter een machine te gebruiken het einde betekent van de straatbaksteen. Opdrachtgevers kiezen dan immers voor betonnen straatstenen die wél door bestratingsmachines verwerkt kunnen worden. Bij straatbakstenen is dat niet het geval. “Het is een keramisch product. Hierdoor zijn de afwijkingen in de maten zo groot, dat de bakstenen niet zonder problemen in de bestratingsmachines passen”, legt directeur marketing Geert Segers van ’s werelds grootste baksteenfabrikant Wienerberger uit.
De straatbaksteen is volgens Segers goed voor 10 procent van de totale bestratingsmarkt. Om dat aandeel vast te houden en zo mogelijk uit te breiden willen de baksteenfabrikanten bestratingsmachines ontwikkelen die wel in staat zijn om bakstenen te verwerken. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden van een bestratingsmachine voor bakstenen. Dit voorjaar wordt het resultaat van de studies gepresenteerd tijdens Straatgoed 2007, een beurs die op 28 en 29 maart in het Rosmalense autotron wordt georganiseerd.

Uitzondering

Om te voorkomen dat de straatbaksteen door het machinaal bestraten uit de markt wordt gedrukt hebben de producenten onder leiding van SPS-voorzitter Dick Tommel de Arbeidsinspectie gevraagd om een uitzondering te maken. Op 1 december 2006 heeft de Arbeidsinspectie de producenten per brief toegezegd voorlopig geen boetes uit te delen aan stratenmakers die bakstenen leggen en geen gebruikmaken van een machine.
“In de afspraken die zijn gemaakt zat al een ontsnappingsclausule voor stenen die niet met machines gelegd kunnen worden”, nuanceert directeur Anne-Fokke de Vries van de Ondernemersbond Bestratingsbedrijf Nederland (OBN) de gang van zaken. De brief van de Arbeidsinspectie was volgens hem niet nodig, maar corrigeert wel de beeldvorming die in de markt is ontstaan rond het machinaal bestraten. “Er is momenteel een sfeer waarin snel voor betonstenen wordt gekozen. Het is begrijpelijk dat de baksteenindustrie zich hier zorgen over maakt.”

Robostreet

I n tegenstelling tot de baksteenfabrikanten vaart de bestratingsmachinefabrikant Robostreet wel bij de nieuwe regelgeving. “Volgende week lever ik de eerste machine af. Maar ik verwacht er dit jaar zeker nog dertig te verkopen”, schetst Henk van Bruggen de markt.
Zijn machine, die 180.000 euro per stuk kost, kan ook bakstenen leggen als de nodige aanpassingen zijn doorgevoerd.
Maar voorlopig heeft dat geen prioriteit. “Onze machines zijn afgestemd op de standaard betonklinker. Daarmee heb je 80 procent van de markt.”

Reageer op dit artikel