nieuws

Kantorenbouw klimt snel op uit diep dal

bouwbreed Premium

De nieuwbouw van kantoren zit behoorlijk in de lift. In 2006 is voor zo’n 1,2 miljoen vierkante bouwvergunning aangevraagd. Dat is 30 procent meer dan in 2005. Het gaat hoofdzakelijk om vervangingsvraag waardoor de leegstand verder toeneemt.

Ruim 3000 bedrijven en overheden overwegen binnen drie jaar te verhuizen of hun huidige kantoor te verbouwen. Dat is aanmerkelijk meer dan twee jaar terug. Alles bij elkaar gaat het om zo’n 9 miljoen vierkante meter kantoorruimte. Deze nieuwe ‘euforie’ heeft alles te maken met de inmiddels uitstekend draaiende economie. Deze vraag vertaalt zich in herstel van de nieuwbouwmarkt.
Dit blijkt uit twee recente rapporten die de Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwondernemers NVB in samenwerking met de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit van Utrecht en het onderzoeksbureau STOGO gelijktijdig over de kantorenmarkt heeft uitgebracht.
Beide studies tonen aan dat het Nederlandse bedrijfsleven momenteel uitermate positief is over de toekomst en daarom vaker op zoek is naar een ander én vooral groter kantoor.
Veel bedrijven verwachten de komende jaren substantieel te groeien en willen door een verhuizing of verbouwing in één keer uit de ‘nauwe jas’ raken. Er is vooral behoefte aan betaalbare kwaliteit: multifunctionele locaties, goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto én vooral de beschikking over genoeg parkeerplaatsen.
Ook de uitstraling van omgeving en gebouw moeten in orde zijn. Loopafstand van een gezellige binnenstad wordt het minst belangrijk gevonden.

Nieuwbouw

Opvallend is dat vooral nieuwbouw momenteel erg populair is, hetgeen zich vertaalt in een stijgend aantal aanvragen voor een bouwvergunning. Maar daar waar nieuwe kantoren verrijzen, ontstaat elders een leegstandsprobleem. Medio 2006 stond bijna 14 procent van de voorraad leeg en hoewel NVB verwacht dat dit percentage de komende tijd afneemt, zal niettemin de leegstand in het gedateerde deel van de voorraad té groot blijven.

Contradictie

De kantorenmarkt heeft hierdoor twee gezichten. Aan de ene kant is er de groeiende vraag naar betaalbare kwaliteit en nieuwbouw. Aan de andere kant is er het hardnekkige probleem van de leegstand in de oude voorraad. Massaal op de rem trappen bij nieuwbouw, zoals door sommige rapporteurs daarom wordt bepleit, is volgens NVB echter niet het juiste recept. Nieuwbouw is en blijft hard nodig om de voorraad kwalitatief op peil te houden én om het bedrijfsleven optimaal te faciliteren.
Wel zal er gelijktijdig naar oplossingen moeten worden gezocht voor de onverhuurbare en gedateerde meters in de voorraad. Sloop en herbestemming vaak in combinatie met gebiedsontwikkeling zijn dan het recept.

Reageer op dit artikel