nieuws

FIEC spreekt zorgen uit over rigide Europese CE-markering

bouwbreed

De Europese bouwwerkgevers vrezen dat de nieuwe uitleg van de Europese commissie over de CE-markering vooral het midden- en kleinbedrijf geld gaat kosten. De definities zijn zodanig dat in de praktijk de aannemer geen zelfbereide mortel kan gebruiken.

In een brief aan de commissie spreekt de FIEC haar zorgen uit over het voorstel van de commissie. Het gaat daarbij vooral om de vraag wanneer er sprake is van een commerci ë le transactie van producten waarvoor een CE-markering verplicht is. In de visie van de commissie kan het daarbij ook gaan om gratis materiaal.
Daar is de FIEC het absoluut niet mee eens. Probleem van de uitleg van de commissie is dat een aannemer die zelf zijn mortels mixt, een CE-markering moet hebben met alle laboratoriumtesten die daarbij komen. Dat betekent dat zelf gemixte mortels niet kunnen concurreren met readymix mortels. Het effect is bovendien dan dat de kosten van bouwwerken omhoog zullen gaan zonder dat de klant er enige baat bij heeft.
“In het meest extreme geval moet iedereen die op zaterdagmiddag zijn eigen mortel mixt om een tuinmuurtje te bouwen, een CE markering hebben en laboratoriumtesten laten doen voordat hij de mortel mag gebruiken. Hetzelfde geldt voor honderdduizenden midden- en kleinbedrijven die dit soort activiteiten dagelijks uitvoert in heel Europa”, aldus de FIEC. De commissie bleef echter op het standpunt staan dat of alle beton onder de CE markering moest vallen of niets. Daarom hield zij vast aan de woorden gratis. Daarop hebben vertegenwoordigers van de landen besloten om het woord beton maar te schrappen uit de tekst. “Het gevolg is dat er geen geharmoniseerde standaard voor beton is”, klaagt de FIEC.
Dit soort standaarden inclusief CE markering zijn juist bedoeld om het vrij verkeer van goederen in de EU te vergemakkelijken. Zonder zo’n standaard kan ieder land zelf zijn eigen standaard hanteren.
De FIEC vindt het daarnaast te beperkt dat de commissie niet-gecertificeerde producten van buiten de EU alleen maar wil tegenhouden als er gevaar dreigt voor de gezondheid of veiligheid van mensen. Dit soort producten kan ook andere tekortkomingen hebben die betrekking hebben op duurzaamheid. Zo zet de FIEC vraagtekens bij een aantal twijfelachtige isolatieproducten waardoor gebouwen niet kunnen voldoen aan de eisen voor thermische isolatie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels