nieuws

Dienstverlener GSH zorgt voor lagere nutsrekeningen

bouwbreed

Gas, water en elektra minstens drie jaar achtereen tegen een concurrerend en vast tarief. Commercieel manager Piet Hoenderop van installatiebeheerder en facilitair dienstverlener GSH Netherlands uit Rotterdam zegt ervoor te kunnen zorgen. De prijs ligt volgens hem onder het bedrag dat een opdrachtgever nu op z’n nota ziet.

Hoenderop is commercieel manager op het Rotterdamse hoofdkantoor van de vestiging Benelux van wat officieel George S. Hall heet; een internationaal bedrijf uit het Britse Stoke-on-Trent. De onderneming zorgt onder meer voor het beheer en onderhoud van installaties van bijvoorbeeld zorginstellingen, hotel- en warenhuisketens en aanbieders van telecommunicatie en regelt desgevraagd ook de nutsleveringen.
GSH levert zelf geen gas, water en elektra maar treedt op als intermediair tussen het nutsbedrijf en de opdrachtgever. De prijs van de nutsleveringen is altijd lager dan wat de opdrachtgever tot dan toe betaalde, garandeert Hoenderop. Het uiteindelijke bedrag hangt mede af van de staat waarin de installaties verkeren. De installatiebeheerder meet ze voor het afsluiten van het leveringscontract door en vraagt de verbruiksgegevens en de bijbehorende nota’s van de afgelopen drie jaar op. Uit die gegevens destilleert het bedrijf het verbruik voor de komende drie jaar en vraagt een offerte aan bij de verschillende nutsleveranciers. Dat alles resulteert in een vaste prijs per geleverde eenheid.
GSH ontvangt de facturen en rekent de leveranties bijvoorbeeld elk kwartaal af tegen het overeengekomen bedrag. Dat wordt pas bij het eventuele vernieuwen van het contract aangepast. Hoenderop zegt zich met dit gegarandeerde tarief te onderscheiden van zijn concurrenten. Voor zover hij weet passen die hun prijzen aan zodra bijvoorbeeld gas en elektra duurder worden. GSH neemt in dat geval zijn verlies. En anders dan zijn concurrenten verplicht de Rotterdamse beheerder zijn klanten niet om voor het afsluiten van het leveringscontract de installaties te verbeteren.

Inkopen

Hoenderop verklaart dat verschil mede met de aard van het bedrijf: GSH beheert alleen installaties en legt ze niet aan. Het komt dan vooral aan op slim het verwachte verbruik te becijferen en slim in te kopen. Wel adviseert de beheerder om bijvoorbeeld verouderde armaturen of versleten ketels te vervangen. Dat werk gaat dan naar de installateur die onder GSH ressorteert. Wanneer het verbruik na het afsluiten van het contract plotseling fors oploopt zal GSH wel overwegen om het tarief te verhogen; bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een bedrijf een nieuwe hal in gebruik heeft genomen.
De Rotterdamse beheerder streeft naar ongestoorde nutsleveringen; de opdrachtgever kan zo tijdens de looptijd van het contract rekenen met vaste exploitatiekosten. Hoenderop zegt niet alleen de laagste prijs te garanderen, maar stelt ook besparingen in het vooruitzicht. Het verbruik kan volgens hem altijd minder en valt in zijn berekening minstens 3 procent lager uit. Door de kwartaalafrekeningen wint de opdrachtgever ook op zijn factuurkosten.
GSH wil wel een doorlopende toegang tot de technische installaties. Het zijn dan telkens dezelfde monteurs die de opdrachtgever in zijn gebouw ziet. Met dat in gedachten zet de installatiebeheerder geen medewerkers in die de Nederlandse taal niet beheersen, hoe goed ze hun vak ook beheersen. Opdrachtgevers willen Nederlandstalige vaklieden over de vloer die precies kunnen aangeven wat er aan de hand is en wat ze daaraan gaan doen. Voor dat laatste kunnen ze ook een beveiligde internetpagina van GSH opvragen. Die pagina laat ook zien of de voorgerekende besparingen inderdaad worden gehaald.

Dienstverlening

Omdat het bedrijf installaties beheert hecht Hoenderop nog meer waarde aan de dienstverlening die zijn medewerkers betonen dan aan de vakkennis. Het laatste laat zich met een beetje goede wil bijspijkeren in de bedrijfsschool; het eerste is een kwestie van mentaliteit. Beheer betekent dat het personeel ook buiten de gangbare uren aan de slag moet om een mankement te verhelpen. Opdrachtgevers kunnen op om het even welk moment storingen doorgeven. Overdags regelt een eigen team de afhandeling; ’s avonds en ’s nachts geeft een callcenter de meldingen door aan de storingsmonteur van dienst. Monteurs ontvangen het adres waar de storing zich voordoet op een handcomputer. Daarmee kunnen ze de reparatie administratief afhandelen en nagaan of zich eerder zoiets voordeed en hoe dat werd verholpen. GSH gebruikt daarvoor programmatuur van Baan.

Reageer op dit artikel