nieuws

Burchttochtzone mag niet worden aanbesteed

bouwbreed

lelystad ­- Het Waterschap Zuiderzeeland moet de aanbesteding van de Burchttochtzone in de Noordoostpolder afbreken. Ook mag het waterschap het werk niet gunnen aan De Waard Grondverzet. Dit heeft de rechtbank van Lelystad in een kort geding beslist.

Aannemersbedrijf Oosterhuis uit Nijeveen daagde het waterschap voor de rechter na een in de ogen van het bedrijf ondeugdelijke aanbesteding van de Burchttochtzone. Het project omvat 45 hectare grond langs de huidige Burchttocht voor de aanleg van wandel-, fiets- en ruiterpaden en een waterbergingsgebied.
“Het begon al met het voortdurend aanbrengen van wijzigingen”, licht advocaat Theunis Dankert namens zijn cliënt Oosterhuis toe. “De gunningscriteria werden bijvoorbeeld steeds bijgesteld.” Het project werd op 27 februari aanbesteed. “Een maand later ontving mijn cliënt een brief waarin stond dat per abuis een te hoog inschrijvingsbedrag was genoemd van De Waard Grondverzet, dat als tweede was geëindigd. Dit betekende dat De Waard alsnog de laagste inschrijver was.”
Weer een maand later ontving Oosterhuis een brief dat de aanbesteding was afgebroken en het werk niet gegund zou worden, omdat er problemen waren met de grondaankoop. “Nieuwe ronde, nieuwe kansen, dacht mijn cliënt.”
Dit bleek ijdele hoop: in november vorig jaar kreeg Oosterhuis weer een brief. De grond was gekocht en het werk werd alsnog gegund aan De Waard Grondverzet, waarop Oosterhuis naar de rechter stapte.
Het waterschap verweerde zich onder andere met de stelling dat het belang van Oosterhuis, die als zevende was geëindigd bij de aanbesteding, niet opwoog tegen het belang van het waterschap. Voorwaarden voor het ontvangen van een subsidie van 400.000 euro van de EU zou namelijk zijn dat het werk op 31 december 2007 wordt opgeleverd, waardoor haast was geboden. “Dat staat echter nergens zwart op wit”, zegt Dankert.
Het waterschap is “teleurgesteld” over de uitspraak en onderzoekt met provincie en gemeente “hoe we met de uitspraak omgaan en wat onze mogelijkheden zijn”, laat een woordvoerder weten. Voor de beslissing het werk alsnog te gunnen aan de winnaar van een afgebroken aanbesteding, heeft hij geen verklaring.

Reageer op dit artikel