nieuws

Beuningen vertraagt zandwinning

bouwbreed

Door het voornemen van de Gelderse gemeente Beuningen om het grote landelijke industriezandproject Geertjesgolf op eigen houtje te ontwikkelen en aan te besteden dreigt het aanbod van beton- en metselzand in Nederland vanaf 2009 flink terug te lopen. De gemeente is vanwege de actie stevig in aanvaring gekomen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, omdat de grote zandwinning, die volgend jaar had moeten starten, jaren extra vertraging dreigt op te lopen.

De gemeente Beuningen heeft deze week het voornemen tot aanbesteding van het grote zandwinningproject Geertjesgolf gepubliceerd en daarmee officieel kenbaar gemaakt de regie voor het project op zich te nemen. Dit tot ongenoegen van Verkeer en Waterstaat die vindt dat Beuningen snel zaken moeten doen met het consortium van zandwinners dat het grootste deel van de grond in eigendom heeft en het project zelf wil realiseren. Beuningen is blijkens eerdere uitlatingen van de burgemeester echter van oordeel dat openbare aanbesteding nodig is en wil vooruitlopend daarop niet alvast met een marktpartij onderhandelen.

Landsadvocaat

Verkeer en Waterstaat heeft de landsadvocaat ingeschakeld die moet bekijken of Beuningen wel gerechtigd is om het project naar zich toe te trekken en aan te besteden. Volgens een woordvoerster twijfelt zowel het Rijk als de provincie Gelderland aan de juridische houdbaarheid van de koers van Beuningen, omdat zandwinning geen gemeentelijke taak is en het consortium het project zelf wil realiseren. De actie van de gemeente werpt in kringen van zandwinners bevreemding op. “Het is net alsof je buurman je huis verkoopt”, aldus een zegsman.
De zandwinning in het Gelderse Beuningen is van groot belang voor de operatie van het Rijk om op termijn volledig de handen af te trekken van de winning van metsel- en betonzand. Het project moet tijdig starten, wil er vanaf 2009 in Nederland nog voldoende aanbod zijn. In totaal moet er tussen de 30 en 40 miljoen ton beton- en metselzand worden gewonnen in de gemeente.

Vernietigend

De commissie taakstellingen en flankerend beleid voor de beton- en metselzandvoorziening onder leiding van oud-staatssecretaris Tommel velt een vernietigend oordeel over de koers van de gemeente. Volgens Tommel is een openbare aanbesteding helemaal niet nodig. “Wij zijn ervan overtuigd dat er in dit geval geen aanbestedingsplicht geldt, omdat een zandwinning als deze niet kan worden gezien als werk in opdracht van de overheid”, aldus de commissie in een concept van de nog te verschijnen jaarlijkse rapportage over de winning van beton- en metselzand.
Volgens de commissie handelt Beuningen in strijd met de afspraak met de provincie voor een snelle realisering van het project. Voor Tommel staat vast dat de stap van de gemeente leidt tot vertraging. “Waarbij uitstel nog tot afstel zou kunnen leiden.”
De betrokken ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM vrezen al geruime tijd voor een fikse vertraging. Vorig jaar oktober dreigde het Rijk al de regie over het project via een aanwijzing over te nemen als Beuningen geen vaart zou zetten achter een overeenkomst met het betrokken consortium van landelijke winners. Of het Rijk dit bestuurlijk zware middel nu alsnog uit de kast trekt, hangt af van de bevindingen van de landsadvocaat en de uitkomsten van een bestuurlijk overleg met Beuningen, provincie dat eind deze maand op de rol staat.
Het plan van Beuningen om tot aanbesteding over te gaan kwam – zo blijkt uit stukken van de provincie Gelderland – vorig najaar als een duveltje uit een doosje. In een notitie impliceert de provincie dat Beuningen bewust niet kiest voor de snelle en eenvoudige weg en aankoerst op ellenlange procedures waardoor de ontgronding pas in 2015 zou kunnen starten.

Reageer op dit artikel