nieuws

Heijmans zet het mes in infradivisie

bouwbreed

– Heijmans neemt zijn infradivisie stevig op de schop. Het aantal clusters binnen het bedrijfsonderdeel wordt teruggebracht van elf naar zes. Voor grote, integrale projecten wordt een nieuwe, aparte business-unit opgericht.

D at heeft topman Guus Hoefsloot gisteren bekendgemaakt tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. De infradivisie wordt aangepast om in te kunnen spelen op het toenemend aantal grote projecten dat op de markt wordt gebracht. Wij verwachten dat de tendens naar grotere integrale projecten, waarin ook ontwerpverantwoordelijkheid wordt gedragen, zich zal voortzetten”, aldus Hoefsloot. “Rijkswaterstaat is wat dat betreft ook helemaal om. Het is daarom zaak nu een aparte business-unit voor integrale projecten op te zette n.”
De andere business-units zullen zich bezighouden met de reguliere infrawerken. Het aantal clusters wordt teruggebracht naar zes. Een daarvan, het wegenbouwbedrijf, zal voortaan twaalf regionale kantoren kennen, met alleen het hoognodige personeel. Hoefsloot: “Daarmee verminderen we de overheadkosten.”
De zes asfaltfabrieken opereren in de nieuwe organisatiestructuur niet langer als aparte bedrijven, maar worden centraal aangestuurd. De ingrepen gaan gepaard met banenverlies, maar volgens Hoefsloot zullen de personele gevolgen via natuurlijk verloop worden opgevangen. “Bovendien groeit de inframarkt komende jaren. Uiteindelijk hebben we juist meer mensen nodig.”
Frisse blik
Paul Overakker, afkomstig van Tyco Integrated Systems, gaat de vernieuwde infradivisie leiden. Heijmans haalde bewust iemand van buiten de eigen organisatie. “Een frisse blik kan nooit kwaad”, aldus Hoefsloot.
Heijmans voerde in het eerste halfjaar van 2006 de omzet met 4 procent op tot 135 miljard euro. Het operationele resultaat daalde met 5 procent en kwam uit op 53 miljoen. Door een lagere belastingdruk klom de nettowinst wel iets, met 3 procent naar 36 miljoen euro. Met name de divisies bouw en infra zagen het bedrijfsresultaat flink dalen, beide met maar liefst 47 procent.
Hoefsloot: “De bouwdivisie voert nu projecten uit die onder minder gunstige marktomstandigheden zijn aangenomen. Voor infra geldt dat hoge winstbijdrage uit grote projecten als de hsl is weggevallen. De daling was dus verwacht, maar tevreden zijn we er niet mee.”
De vastgoeddivisie en de buitenlandse activiteiten draaiden uitstekend en konden de dalende resultaten van de andere bedrijfsonderdelen bijna volledig compenseren. Met 27 miljoen euro was Vastgoed overigens goed voor meer dan helft van het bedrijfsresultaat in de eerste zes maanden.

Vastgoeddivisie en buitenlandse activiteiten draaiden uitstekend

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels