nieuws

Achter de gevel van het slachthuis is alles nieuw

bouwbreed

De verbouwing tot appartementengebouw van het voormalige slachthuis in Venlo zal in februari 2007 gereed zijn. Achter de gerenoveerde gevel zal vrijwel alles nieuw zijn.

Het project omvat behalve sloop en sanering het restaureren van de monumentale gevel van het oude slachthuis. Ongeveer 30 procent van de aanneemsom betreft renovatie. Het restant is voor nieuwbouw en inbouw. “De oude gevel is een schijngevel”, zegt directeur Harrie van Eck van Haegens Bouw, “daarachter is alles nieuw”. Het behouden van de oude gevel is een eis geweest van de gemeente.
Het project wordt nu uitgevoerd in opdracht van de woningbouwstichting Venlo-Blerick. Het terrein met het oude pand van het slachthuis ligt echter al geruime tijd braak. Eerder heeft een commerciële ontwikkelaar geprobeerd er een project van de grond te krijgen. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk heeft de woningbouwstichting het project overgenomen. Omdat Haegens Bouw voor die ontwikkelaar zich ook al in het project had verdiept is het werk onderhands aan Haegens Bouw gegund, laat Van Eck weten.
Behoud van de gevels betekent een hoop werk. Er is tijdens de periode van braakliggen van het terrein niets aan de gevels gedaan. Om de gevels in hun oorspronkelijke staat te herstellen zijn veel manuren nodig. Er is onderzocht wat de beste restauratiemethode zou zijn. Dat bleek “Dat hebben we wel voorzien. We hebben daarmee wel een zeker risico genomen, want het is wel aangenomen werk”, zegt Van Eck. In dit verband was het misschien beter geweest de gevel te slopen, want volledige nieuwbouw was wel gemakkelijker geweest, vindt hij. Over het verloop van het project heeft de directeur niet te klagen. Hij verwacht het project volgens plan in februari volgend jaar te kunnen opleveren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels