nieuws

Winsemius wil slapende VvE’s niet dwingen

bouwbreed Premium

VROM-minister Winsemius voelt er niets voor slapende verenigingen van eigenaren (VvE’s) op straffe van een dwangsom te verplichten tot onderhoud aan woningen. De minister vindt het middel van een dwangsom te zwaar. Dat bleek tijdens de behandeling van de VROM-begroting in de Tweede Kamer.

VROM-minister Winsemius voelt er niets voor slapende verenigingen van eigenaren (VvE’s) op straffe van een dwangsom te verplichten tot onderhoud aan woningen. De minister vindt het middel van een dwangsom te zwaar. Dat bleek tijdens de behandeling van de VROM-begroting in de Tweede Kamer.
De minister reageerde op het actieplan van de PvdA om verloedering van wijken met veel particulier bezit tegen te gaan. Onderdeel is de introductie van een dwangsom voor slapende VvE’s, zodat gemeenten de verenigingen kunnen dwingen onderhoud te plegen.
Winsemius verklaarde dat VROM op dit moment onderzoekt waarom sommige VvE’s niet goed functioneren. Vooruitlopend daarop wilde hij geen toezeggingen doen over eventuele maatregelen om de verenigingen in beweging te krijgen.

Reageer op dit artikel