nieuws

‘Vanaf studie leren omgaan met veranderingen’

bouwbreed Premium

De hogescholen van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en sinds november ook Den Haag, de Avans Hogeschool, Saxion Hogeschool en Hogeschool Zuyd, stellen samen met de stichting Kennis Transfer Bouw (KTB) een lector aan op het vakgebied Nieuwe Cultuur in de Bouwketen.

Het doel van het lectoraat is studenten bouwkunde vertrouwd te maken met nieuwe bedrijfskundige ontwikkelingen binnen de bouwwereld, vertelt Ellie Roetgerink, directeur van de stichting Kennis Transfer Bouw.
“Studenten moeten worden geconfronteerd met een veranderende cultuur binnen de bouw”, aldus Roetgerink. “Zodat als zij straks een functie in de sector krijgen van student af aan geleerd hebben bezig te gaan met veranderingen. Belangrijk daarbij is dat ze zich gaan realiseren dat veranderingen soms weerstand oproepen en daar moeten ze dan mee kunnen omgaan. Dan pas kun je het werkelijk anders gaan doen.”
De stichting KTB treedt op als intermediair tussen het wetenschappelijk onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Zowel de bouw-, als de infra- en de vastgoedsector zijn binnen de organisatie vertegenwoordigd. Het bevorderen van nieuwe opleidingen voor kaderpersoneel staat bij KTB voorop.
In dat kader past dit nieuw in te richten lectoraat, waarvoor momenteel een geschikte kandidaat wordt gezocht. Het idee hiervoor vloeit voort uit het lectoraat Regie Stedelijke Vernieuwing, dat Mirjam Huffstadt invulling geeft aan de Hogeschool van Utrecht.
“Door samen te werken met zowel mensen uit het bedrijfsleven als met docenten, heeft zij een vorm gevonden waarbij ontwikkelingen in de markt ingang vonden binnen het onderwijs.” Die succesvolle aanpak was een stimulans om meer lectoren aan te stellen.
Daarbij gaat KTB niet over één nacht ijs want een geschikte kandidaat is niet eenvoudig te vinden. De persoon die de post gaat vervullen moet de wereld van de bouw in alle opzichten kennen en in staat zijn veranderingsprocessen te onderkennen en te stimuleren. “Het gaat ons om iemand die het gelukt is zich op een eigenzinnige manier in die bouwpraktijk te manifesteren en veranderingen te weeg te brengen. Bovendien moet hij zijn kennis kunnen overbrengen aan studenten. Ik verwacht dat we de juiste kandidaat binnenkort zullen hebben gevonden. Namen wil ik in dit stadium nog niet noemen. De wervingsprocedure is in volle gang.”
KTB gaat samen met de hogescholen op korte termijn ook lectoren aanstellen binnen onder meer de vakgebieden ‘Innovatie in het Bouwproces en Techniek’ bij de Hogescholen Avans en Zuyd, ‘Rekenen in de Bouwketen’ in Amsterdam en ‘Instandhouding gebouwde omgeving’ bij de Hogeschool Utrecht.
Deze samenwerking van de Hogescholen in Nederland mag volgens Roetgerink uniek worden genoemd. “Door de samenwerking ontstaat een gevarieerd aanbod voor studenten met een maatwerkverbinding naar de diverse partijen in de markt. Beter dan zo kun je toekomstige marktontwikkelingen niet volgen.”

Reageer op dit artikel