nieuws

Vakspecialisten Tweede Kamer bekend

bouwbreed Premium

den haag ­- Wie invloed wil uitoefenen op besluitvorming in het parlement maakt goede kans bij de vakspecialisten. Afgelopen week hebben de meeste partijen de portefeuilles verdeeld. Uitzondering is de PvdA die pas na het kerstreces een definitieve verdeling maakt. Ook ChristenUnie en GroenLinks hebben nog geen Kamerleden naar voren geschoven.

den haag ­- Wie invloed wil uitoefenen op besluitvorming in het parlement maakt goede kans bij de vakspecialisten. Afgelopen week hebben de meeste partijen de portefeuilles verdeeld. Uitzondering is de PvdA die pas na het kerstreces een definitieve verdeling maakt. Ook ChristenUnie en GroenLinks hebben nog geen Kamerleden naar voren geschoven.
Daarbij moet worden aangetekend dat mogelijk nog een aantal Kamerleden toetreden tot een nieuw kabinet. Dat heeft uiteraard alleen gevolgen voor de partijen die meeregeren.
Vooral bij de SP, VVD en CDA komen nieuwkomers in aanmerking komen voor de dossiers van Verkeer en Waterstaat en VROM. Paul de Krom neemt het pakket van Pieter Hofstra over.
De vakspecialisten spelen ook een cruciale rol bij het formuleren van het regeerakkoord tijdens de komende formatie. Beprijzen, huren en woningbouw zijn daarbij een paar cruciale punten.
Voor kleinere partijen zitten een aantal leden in beide commissies zoals Kees van der Staaij van de SGP en Boris van der Ham van de D66. Voor de ChristenUnie is Tineke Huizinga voorlopig naar voren geschoven voor VROM.
De verkiezingsuitslag brengt met zich mee dat de SP als derde partij een prominente rol voor zich kan opeisen. Nieuwkomer en bouwkundige Paulus Jansen en Emile Roemer zullen daarbij het voortouw nemen.

Bas Jan van Bochove (CDA) VROM

Joop Atsma (CDA)
VenW

Ruud van Heugten (CDA)
VenW

Maarten Haverkamp (CDA)
VenW

Ger Koopmans (CDA)
VenW en VROM

Jules Kortenhorst (CDA)
VROM

Eddy van Hijum (CDA)
VenW

Ad Koppejan (CDA)
VROM

Liesbeth Spies (CDA)
VROM

Jan Mastwijk (CDA)
VenW

Staf Depla (PvdA)
VenW en VROM

Sharon Dijksma (PvdA)
VenW en VROM

Paulus Jansen
(SP)
VROM en VenW

Diederik Samson (PvdA)
VROM

Emile Roemer (SP)
VenW en VROM

Krista van Velzen (SP)
VROM

Brigitte van der Burg (VVD)
VROM

Ineke Dezentjé (VVD)
VenW en VROM

Paul de Krom (VVD)
VenW en VROM

Helma Nepperus (VVD)
VROM

Reageer op dit artikel