nieuws

Utrecht wil wegwerkfiles voorkomen

bouwbreed Premium

Om te voorkomen dat Utrecht-West dichtslibt tijdens diverse infrastructurele werkzaamheden, investeren alle belanghebbende partijen gezamenlijk 6 miljoen euro in tijdelijke voorzieningen op land en water.

Concrete plannen zijn er niet, maar er wordt gedacht aan het uitbreiden van bestaande transferia en het inzetten van waterbussen op het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook wil Utrecht speciale openbaarvervoerskaarten in het leven roepen. Tijdelijke wegen komen er waarschijnlijk niet. “We zouden wel willen, maar we lopen nu al vast”, meent Frans de Kock projectmanager van Rijkswaterstaat.
Het bedrijfsleven, de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat beschouwen de A2 aan de westzijde van Utrecht als een gevoelige weg die geen enkele vorm van ruis kan verdragen. Investeren in noodvoorzieningen is noodzakelijk, omdat er de komende jaren gelijktijdig een fors aantal omvangrijke projecten plaatsvindt. De A2 wordt verlegd en overkapt, een aantal viaducten verbreed en in de stad wordt het 24 Oktoberplein grondig aangepakt. Verder wordt er gewerkt aan de zuidelijke tak van de HOV-baan en krijgt bedrijventerrein Lage Weide een nieuwe aansluiting op de A2.
“Ongelukkig gepland? Nee”, lacht De Kock. Volgens hem is het uniek dat zoveel partijen samen de verantwoordelijkheid nemen over de bereikbaarheid van de stad tijdens bouwwerkzaamheden. Het bedrag van 6 miljoen euro vindt hij niet essentieel. “Naar het verleden kijkend zijn er al gigantische investeringen gedaan om de bereikbaarheid van dit kwetsbare gebied te ontzien.”

Uitbreiding

Als voorbeeld noemt hij de A2 die bij Utrecht gedeeltelijk wordt verlegd om files te vermijden. “Maar op deze locatie kon dat ook, in verband met de uitbreiding van Leidsche Rijn.” Toch zorgt ook het aanleggen van een nieuw stuk weg langs de huidige A2 voor verkeershinder. “Op een gegeven moment moeten we toch fysieke aansluiting vinden op de bestaande weg.” Het zogenaamde aankoppelen vindt gefaseerd in ‘korte slingers’ plaats. De komende tijd worden alle planningen op elkaar afgestemd. De Kock noemt het continu puzzelen.
Ook aan bouwers worden hogere eisen gesteld. “Zij worden meer uitgedaagd om oplossingen te verzinnen vanuit het oogpunt van bereikbaarheid. Zo worden prefabkunstwerken in de nacht geplaatst.”

Reageer op dit artikel