nieuws

Toepassing van asbest aan banden gelegd

bouwbreed

Het ministerie van Sociale Zaken legt in een besluit asbest aan banden. Zo schrijft Cobouw op 17 mei 1977. “Een jaar nadat het besluit in het Staatsblad zal zijn gepubliceerd, zal het verboden zijn crocidoliet (blauwe asbest) of producten en stoffen die deze stof bevatten voorhanden te hebben, te bewerken of te verwerken.”

Het ministerie van Sociale Zaken legt in een besluit asbest aan banden. Zo schrijft Cobouw op 17 mei 1977. “Een jaar nadat het besluit in het Staatsblad zal zijn gepubliceerd, zal het verboden zijn crocidoliet (blauwe asbest) of producten en stoffen die deze stof bevatten voorhanden te hebben, te bewerken of te verwerken.”
Met het Asbestbesluit erkent de politiek dat ingeademde asbeststof een bedreiging vormt voor de gezondheid van de mens. De door asbest veroorzaakte ziekelijke afwijkingen zijn te verdelen in asbestose (een stoflongziekte) en mesothelioom (een aantasting van long-en/of buikvlies).
Waterleidingmaatschappijen en buizenproducenten gaan driftig op zoek naar een vervangingsmiddel voor de crocidoliet houdende waterleidingsbuizen. Alternatieve toepassingen voor warmteisolatie, geluidsisolatie, conserverende en decoratieve doeleinden “lijken voorhanden”. “Het Asbestbesluit biedt de mogelijkheid om bij het districtshoofd van de Arbeidsinspectie ontheffing te vragen.”

Reageer op dit artikel