nieuws

‘Seniorenstad is goed voor kleine dorpen’

bouwbreed Premium

Een seniorenstad is een impuls voor de lokale economie. Directeur Ton Beurmanjer van woningbouwcorporatie Mercatus wil daarom in de Noordoostpolder een stad voor ouderen bouwen bij het niet meer dan 1500 inwoners tellende Nagele. “Voor ons is het belangrijkste dat we het voorzieningenniveau op peil houden.”

Beurmanjer staat op de winderige dijk die de Noordoostpolder beschermt tegen het Ketelmeerwater en wijst op de zwarte akker die zich voor hem tot aan de horizon uitstrek. “Dit gebied willen we ontwikkelen tot een seniorenstad.”
De architectuur van Nagele is beroemd. Het polderplaatsje werd vijftig geleden gebouwd naar een ontwerp van de Nederlandse architect Gerrit Rietveld. De geestelijk vader van Nagele mag in de hele wereld bekend zijn, de bewoners hebben het hetzelfde probleem als vele andere kleine woonkernen in Nederland. De bakker sluit zijn deuren, de slager gaat met pensioen, de bank heft zijn kantoor op en de supermarkt verhuist naar de stad.
De seniorenstad die Beurmanjer in de polder wil realiseren, moet daar een eind aan maken. “Met dit project willen we de regio niet alleen een economische impuls geven. De seniorenstad maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld zorgvoorzieningen en een winkelcentrum rendabel te maken.”

Schokland

Het voormalige eiland Schokland, dat nog geen 5 kilometer van Nagele is verwijderd, zakt langzaam in de polder weg. En dat kan niet. Want het eiland en zijn unieke bebouwing staat sinds 1995 op de werelderfgoedlijst van Unesco.
“Om te voorkomen dat het eiland verder wegzakt, moet het gebied rond Schokland vernatten”, legt Beurmanjer uit. Van de nood is in het door architectenbureau Inbo uitgewerkte plan een deugd gemaakt. Het hart van het gebied, dat Nieuw Schokland is gedoopt en 200 hectare beslaat, wordt gevormd door een grote plas waarin ruimte is voor een jachthaven en waaraan de seniorenwoningen en flats worden gebouwd. Ook ligt naast het water een golfbaan en zijn een kuuroord en schoonheidskliniek ingetekend.
Beurmanjer benadrukt dat de seniorenstad niet alleen voor de rijke oudere is bedoeld. “Zeker 20 tot 30 procent van de 1500 woningen die we willen realiseren, is bestemd voor de sociale verhuur.” De koopwoningen wil de corporatiebestuurder in samenwerking met een commerciële partij ontwikkelen. “Dit initiatief moet een kans krijgen. Daarom werken we er nu aan mee. De verdere uitwerking van het plan laten we grotendeels over aan andere partijen.”

Zuiderzeelijn

Beurmanjer denkt met de seniorenstad achter de hand niet alleen een goed verhaal te hebben voor winkeliers en zorgverleners. Ook bij discussies over de aanleg van infrastructuur denkt Beurmanjer sterker te staan. “Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk om een halte van de nog aan te leggen Zuiderzeelijn bij Nagele te maken. De seniorenstad is dan ook met het openbaar vervoer goed te bereiken.”
Het plan van Mercatus en de gemeente Noordoostpolder voor een seniorenstad mag dan de belangen van Nagele dienen, de inwoners van het plaatsje stonden niet te trappelen toen het idee werd aangekondigd. “Moet er nog een dorp bij, was de reactie”, vertelt wethouder Jaap van der Est van de gemeente Noordoostpolder. Want een dorp erbij betekent in het dunbevolkte gebied vaak dat inwoners wegtrekken. En met de mensen vertrekken vervolgens ook de zo gewilde winkels.
De inwoners van Nagele mogen in eerste instantie sceptisch zijn, Van der Est ziet op twee andere locaties ook ruimte voor een seniorenstad. “De heerlijkheid Kraggenburg, dat dicht tegen het oude land aan ligt en het iets noordelijker gelegen Kuinre zijn prachtige locaties.”

Reageer op dit artikel