nieuws

Safire: financiering ministerie rond

bouwbreed Premium

Safire, Fortis en de Waterschapsbank hebben de financiering rond van de vernieuwbouw van het ministerie van Financiën. Voor de uitvoering van het over een periode van 26 jaar in publiek-private samenwerking uit te voeren project is 105 miljoen euro nodig. De opdracht komt van de Rijksgebouwendienst.

Safire, Fortis en de Waterschapsbank hebben de financiering rond van de vernieuwbouw van het ministerie van Financiën. Voor de uitvoering van het over een periode van 26 jaar in publiek-private samenwerking uit te voeren project is 105 miljoen euro nodig. De opdracht komt van de Rijksgebouwendienst.
Tot het uitvoerende consortium Safire behoren de bouwers Strukton en GTI, installateur Burgers Ergon, de schoonmakers van ISS en ABN Amro. Fortis neemt het voortouw bij de gehele financiering. De Waterschapsbank verstrekt na de bouwperiode een solvabiliteitsvrije lening.
De gekozen contractvorm tussen de vennootschap Safire en de Nederlandse staat is Design, Build, Finance, Maintain en Operate. Dit eerste DBFMO-project voor rijksgebouwen in Nederland fungeert als proef. Voor nieuwe pps-projecten met dezelfde structuur, zoals Rotterdam-Airport (detentiecentrum), Doetinchem (Belastingdienst) en Groningen (IB Groep/Belastingdienst), is de aanbesteding inmiddels gestart. “Deze transactie sluit volledig aan bij de ambitie van Fortis een prominente speler te worden op de in Nederland nieuwe pps-markt”, aldus Daan van der Heijden, directeur van Fortis PPP-Infrastructure Finance. “Wij verwachten dat het aantal pps-projecten in meerdere sectoren in Nederland de komende jaren zal groeien”.

Reageer op dit artikel