nieuws

Regieraad Brabant en Zeeland wil kosten bouwplaats drukken

bouwbreed Premium

De Regieraad bouw Brabant en Zeeland wil het industrieel bouwen een impuls geven. Op die manier zoeken de bouwers uit de twee provincies onder leiding van voorzitter Paul Rüpp naar een manier om de bouwplaatskosten te drukken. “Bijna een derde van de totale kosten gaat naar de bouwplaats.”

De bouwers uit Brabant en Zee land, die de huidige werkwijze van de sector te ambachtelijk vinden, kijken voor inspiratie naar andere sectoren die in het zuiden van het land actief zijn. Zo zou de Brabantse industrie, bijvoorbeeld het elektronicaconcern Philips, de bouw kunnen helpen om efficiënter te werken dan nu het geval is. Daarnaast wordt ook de in Zeeland en Brabant breed vertegenwoordigde agrarische sector gezien als een leerplek voor de Nederlandse bouw.
De bouw verleiden tot een industriële werkwijze heeft niet alleen als doel om de sector organisatorisch steviger op de rails te zetten. Het programma dat de regionale regieraad uitwerkt, moet ook de verspilling van bouwstoffen op de locatie tegengaan. Daarnaast willen de bouwers in het zuiden van het land de barrières wegnemen die nu een toename van industrieel bouwen tegenhouden. Want er zijn voldoende mogelijkheden voor een efficiëntere werkwijze, zo stelt de regieraad. Ze worden alleen niet benut.
Rüpp wil de komende twee jaar de goede relatie tussen de bouwers en de lokale overheden herstellen. “We moeten af van het vooroordeel dat gemeenten en provincie alleen maar regels produceren en dat bouwers per definitie crimineel zijn. Want dat is niet zo”, schets de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant het stereotype beeld.
Naast het gebruikelijke aanpakken van overbodige wet- en regelgeving – “de provincie heeft een kwart van zijn regels geschrapt” – zet de regieraad daarbij in op nieuwe aanbestedingsvormen. Zo wil de regieraad onderzoeken of het mogelijk is om bij aanbestedingen van gemeenten niet meer louter naar de laagste prijs te kijken. De kwaliteit van het werk dat in het verleden door de aannemer is opgeleverd zou bijvoorbeeld ook mee moeten wegen. Hiervoor wil Rüpp een makkelijk toe te passen methode ontwikkelen die opdrachtgevers in staat stelt om de prestaties van eerder ingehuurde aannemers in kaart te brengen.
Het innovatief aanbesteden moet hier wat Rüpp betreft ook een rol spelen. Daarbij wordt gedacht aan publiek-private samenwerking (pps) en contracten waarin aannemers niet alleen verantwoordelijk zijn voor de bouw, maar ook voor het ontwerp. De regieraad benadrukt hierbij dat bij dergelijke aanbestedingsvormen naast de grote ook de kleine bedrijven aan bod moeten komen. Ook middelgrote en kleine aannemers kunnen uit de voeten met dergelijke contracten, als die tenminste in omvang aansluiten bij de grootte van de b ouwer.

Symposium

Rüpp benadrukt dat het programma van de Regieraad bouw Brabant Zeeland breed gedragen moet worden. “Het is niet de bedoeling dat we als klein clubje bezig zijn. We willen daarom op korte termijn groots naar buiten treden met een congres of symposium.”
De regieraad heeft een bijeenkomst in de planning over het op gang krijgen van infrastructurele projecten. Tijdens zo’n bijeenkomst zou dan onder andere gesproken moeten worden over de mogelijkheid van een verkorte procedure voor infra-projecten om zo sneller aan de slag te kunnen gaan. Bij de woningbouw is dat wel mogelijk, maar in de wegenbouw is nog geen ervaring met zo’n versnellingsmaatregel.

Reageer op dit artikel