nieuws

Plannen dorpsbewoner vallen goed bij gemeente Heumen

bouwbreed Premium

Heumen heeft weer lucht nodig. Het dorp onder Nijmegen ligt ingeklemd tussen de Maas, het Maas-Waalkanaal en de A73. Heumen kan niet uitbreiden en kampt met geluids- en verkeersoverlast. Dorpsbewoner Geert Robben zette zich daarom achter de tekentafel. Hij kwam met een toekomstvisie voor Heumen, losjes gebaseerd op de historie van Heumen. De gemeente reageert enthousiast.

Er kwam een realistisch plan uit, want Robben is geen leek. De Heumenaar is directeur van BORN Bouwopleiding in Nijmegen, een opleidingsbedrijf van en voor bouwbedrijven in de regio Gelderland. “Met enkele ingrepen is een flinke koerswijziging mogelijk”, zegt Robben. Hij verwacht dat de realisering van zijn plan zo’n vijftig miljoen euro gaat kosten.
Historisch Heumen komt terug in een nieuwe kasteelmuur, compleet met kantelen, langs de oude funderingscontouren. Daarin worden zestig tot tachtig betaalbare woningen gebouwd. Dit biedt ruimte voor projectontwikkelaars om binnen de muren duurdere woningen neer te zetten.
Langs de kasteelmuur komt een rondweg met parkeerhavens en geluidsschermen tegen het lawaai van de A73. Heumen is dan alleen nog maar bereikbaar via de toegangspoorten in de muur. Het dorpse karakter blijft gewaarborgd doordat niet hoger wordt gebouwd dan twee lagen.

Haven

Verder stelt Robben voor om de jachthaven, die nu buiten het dorp ligt, te verplaatsen naar het centrum van Heumen. “Er is hier in de regio veel watersport, maar nergens ligt de haven in de kern van het dorp”, zegt Robben. “Honderd bootjes in het centrum, dat zou Heumen een toeristische trekpleister opleveren. Vanuit het terras op het dorpsplein loop je dan zo de steigers op.” Robben wil laten onderzoeken of het mogelijk is om de dijk te doorsnijden en een constructie te plaatsen voor het plaatsen van nooddeuren bij hoogwater.
De plannen voor Heumen zijn geleidelijk ontstaan. “Ik wandel hier veel met de hond, en zo kom je op ideeën”, vertelt Robben. “En ik spreek met bewoners. Ik heb al hun wensen in de toekomstvisie verwerkt, dus eigenlijk is die heel organisch voortgekomen uit de dorpsgemeenschap.” Het plan is twee weken geleden aangeboden aan het college van B&W. “Die reageerden heel positief”, zegt hij enthousiast. “Het past dan ook helemaal in het beleid om bewoners meer mee te laten denken over hun eigen dorp.”
De plannen van Robben zijn onderzocht op haalbaarheid, en de gemeente heeft vervolgens Projectbureau BV ingehuurd om ze verder uit te werken.

Reageer op dit artikel