nieuws

Nieuwe Regieraad: peloton moet in beweging komen

bouwbreed Premium

De Regieraad Bouw nummer 2 ziet het als haar taak het grote peloton opdrachtgevers en aannemers in beweging te brengen. Dit zei de nieuwe voorzitter Hans Blankert op het slotcongres van de oude Regieraad.

“Uiteraard stond de schijnwerper in de eerste periode vooral gericht op de kopgroep van vernieuwers die als voorbeeld kunnen dienen. De komende jaren moeten in elk geval de achtervolgers en als het even kan het hele peloton in beweging worden gebracht”, aldus Blankert.
Het is een van de vijf punten die de komende periode moeten worden aangepakt. Waar de Regieraad onder leiding van Jan Hovers begonnen is met het mobiliseren van opdrachtnemers en opdrachtgevers, gaat het in zijn visie de komende jaren nadrukkelijk in de interactie en de communicatie tussen beide groepen.
Verder is de focus tot nu toe vooral gericht op publieke aanbestedingen, “in de nasleep van de parlementaire enquête een logische keuze”. Vanaf nu wil de opvolger van Hovers ook de semi-publieke en private opdrachtgevers bij het vernieuwingsproces betrekken. En ook de renovatie- en onderhoudsmarkt zal er aan moeten geloven als het aan Blankert ligt.

Regionaal

Ten slotte ziet hij een belangrijke taak weggelegd voor de regionale regieraden omdat de aandacht voor het landelijke niveau zal verschuiven naar regionaal en lokaal niveau. “Zij vormen bij uitstek de brug naar de praktijk. Daar in de regio’s gebeurt het allemaal. Mensen kennen elkaar en zij kunnen op een positieve manier de hele keten beïnvloeden.”
De nieuwe Regieraad zal verder veel meer vanuit de praktijk gaan werken. Daar staat volgens hem alleen al de samenstelling garant voor. “Het zijn mensen uit de praktijk. Een veelgehoorde uitdrukking is dat bouwers doeners zijn. En dat is precies waar we nu behoefte aan hebben. De tijd van praten, doelstellingen formuleren en plannen maken ligt nu achter ons. Het wordt nu een kwestie van doorpakken en vernieuwing in de praktijk brengen”, aldus Blankert.
In zijn afscheidsrede gaf Hovers nog een paar aanbevelingen mee voor de bouw. Zo vindt hij dat partijen elkaar de ruimte moeten geven en vertrouwen geven. “Vertrouwen schenken is vertrouwen ontvangen”, stelde hij. Ook vindt hij dat de bouw de tijd moet nemen om de vernieuwingen te verankeren. Wat vandaag gezegd wordt, is niet morgen uitgevoerd, hield hij het gehoor van 700 man voor. En weer trots zijn, is eveneens noodzakelijk. “De tijd van Zembla-bla moeten we achter ons laten.”

Reageer op dit artikel