nieuws

Hoofdaannemers zuinig bij aannemen personeel

bouwbreed Premium

De hoofdaannemers staan nog niet te trappelen om extra personeel aan te nemen. Dat blijkt uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. In de burgerlijke en utiliteitsbouw is slechts één op de tien bedrijven met tien of meer medewerkers van plan komende maanden nieuwe werknemers in dienst te nemen. Bij 4 procent van de bedrijven staan zelfs alle tekens op krimp.In de sector grond-, water- en wegenbouw zijn de verwachtingen ten aanzien van het aannemen van personeel nog een stuk slechter dan in de b&u. Amper 7 procent van de bedrijven onderneemt actie om zich in personele zin te versterken. Maar liefst 11 procent bereidt een verdere sanering voor.Hoewel de bouwers per saldo nauwelijks personeel aannemen, kampt de sector op de arbeidsmarkt met ernstige problemen. Uit onderzoek van het Centrum voor Werk en Inkomen blijkt dat de bouwers op 46 procent van hun vacatures het etiket moeilijk vervulbaar plakken. Volgens uitzendkoepel ABU steeg in oktober (week 41-44) het totale aantal uren met 15 procent en de uitzendomzet met 18 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.Directeur Joost Louwman van Nederlands grootste bouwdetacheerder Bouwflex constateert een ongekend grote vraag naar vaklieden. “Ik had dit jaar gemakkelijk twee keer zo veel sollicitanten aan een baan kunnen helpen. De hoofdaannemers doen een beroep op de detacheringsbureaus en schuiven ook veel werk door naar onderaannemers, die dan regelmatig weer bij ons uitkomen. Voor Bouwflex is 2006 verreweg het drukste van afgelopen vijf jaar.”Bouwflex zet alle zeilen bij om aan de sterk gestegen vraag te kunnen voldoen. Een groot gebrek bestaat aan timmermannen, betonbekisters en schilders. De tekorten in Nederland vult Bouwflex aan met vakkrachten uit Duitsland. Het aandeel van de Duitsers is al opgelopen tot 15 à 20 procent. Wat de inkomsten betreft wrijven de ondernemers zich in de handen. In de sector b&u kan niemand zich voorstellen dat de prijzen binnenkort zullen dalen. Daarentegen is 62 procent van de ondernemers overtuigd meer geld te kunnen vragen voor de werkzaamheden.Ook in de gww-sector overheerst het optimisme over de prijzen. Het EIB vond bij de bedrijven 1 procent pessimisten. Een groep van 29 procent is vast overtuigd van stijgende prijzen.

“Qua prijs maakt het niets uit waar de buitenlanders vandaan komen. We betalen immers gewoon het cao-loon. We kiezen voor Duitsers vanwege de veiligheid en het ontbreken van een grote taalbarrière.”
Op pagina 2:
Stagnatie leveringen op talrijke bouwplaatsen.

Reageer op dit artikel