nieuws

Het zoet van Zalm

bouwbreed Premium

Gerrit Zalm neemt met mooie rapportcijfers afscheid van de pol itiek. Een overschot op de begroting, de staatsschuld onder 50 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een flink geslonken aantal personen dat een beroep doet op de bijstandswet, minder werklozen en een ongekend aantal te vervullen vacatures. En tegelijk was er nog wat zoets uit te delen in de belastingsfeer.

Gerrit Zalm neemt met mooie rapportcijfers afscheid van de pol itiek. Een overschot op de begroting, de staatsschuld onder 50 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een flink geslonken aantal personen dat een beroep doet op de bijstandswet, minder werklozen en een ongekend aantal te vervullen vacatures. En tegelijk was er nog wat zoets uit te delen in de belastingsfeer.
Ook de OESO deelde een pluim uit. De resultaten werden geboekt door de combinatie van een oplevende wereldeconomie en veranderingen in beleid.
Volgens de OESO verkeert Nederland nu internationaal weer in de kopgroep als gekeken wordt naar de groei van het bbp. Opmerkelijk hoe snel je van achter naar voren kan komen in het peloton. Dit geeft op zijn minst te denken over het realiteitsgehalte van achterlopende innovatie en de niet op de toekomst toegesneden structuur van de Nederlandse economie.
Zuur voor Zalm is dat zijn bijdrage aan deze positieve ontwikkeling van het economische beeld niet door de kiezers is beloond. Overigens geldt dit ook voor regeringspartner CDA. De overwinning bij de verkiezingen voor een nieuw parlement ging naar partijen die van mening zijn dat uitkeringen te laag zijn, dat er veel armoede in Nederland bestaat, dat mensen in ver-
pleeg- en verzorgingshuizen aan hun lot worden overgelaten en dat het veel beter kan in Nederland. Niks zoet van Zalm voor deze mensen dus.
Eigenlijk heel bijzonder hoe dezelfde situatie tot een volstrekt andere waardering leidt. Probeer daar straks maar een regeringsbeleid uit te distilleren. De toenemende
spanning op de arbeidsmarkt zal het komende jaar ongetwijfeld tot uitdrukking komen in de looneisen van de vakbeweging. Die eisen zullen voor een deel ook worden ingewilligd. Zo lang daarbij rendementen en groei enerzijds en de uitkomsten van de onderhandelingen over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten aan de andere kant in de pas lopen, is dit geen enkel probleem. In tegendeel, een hogere koopkracht kan geen kwaad voor de economie. Over dit laatste bestaat overigens geen unanimiteit. Van verschillende kanten wordt gewaarschuwd voor een mogelijke oververhitting van de economie. Bijvoorbeeld, omdat de lastenverlichting samen gaat met de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt.
In ieder geval zouden de uitgaven van de overheid verder beperkt moeten worden en zal er zeker niet moeten worden overgegaan tot het ‘inhalen’ van in het verleden opgelopen achterstanden. De ambtenarenbonden lijken hierop te mikken met hun looneis. FNV Bouw heeft als uitgangspunt voor de discussie gekozen voor drie procent. Dat is nog niet het resultaat van onderhandelingen in een bedrijfstak, waarin de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt.
De concurrentie om arbeidskrachten tussen verschillende sectoren zal overigens ook in een minder florerende economie tot een opwaartse druk op de lonen leiden. Dit als gevolg van het uittreden van ouderen. De OESO sneed ook nog een voor Nederland brandende kwestie aan. Het wordt nu echt tijd om iets aan de hypotheekrenteaftrek te gaan doen. Dit is de zoveelste suggestie van een denktank over dit onderwerp.
De recente verkiezingsstrijd heeft geleerd, dat maar weinig partijen zich aan het onderwerp willen branden. De partijen die wijzigingen op dit gebied voorstellen komen niet veel verder dan marginale veranderingen. Uitgangspunt is daarbij steeds om de hoogste inkomensgroepen een deel van hun voordeel te laten inleveren. De bulk van de aftrek blijft daarmee ongemoeid. Het verhelpt ook niet de negatieve aspecten die volgens de denktanks kleven aan omvangrijke belastinguitgaven (en dus inkomstenderving voor de overheid) gekoppeld aan het eigen huis. In haar volgend advies komt de OESO ongetwijfeld terug op de hypotheekrenteaftrek. Zalm hoeft zich er dan niet meer over te buigen.
Adri Buur
Buur Consultancy, Hoorn
a.buur@hccnet.nl

Reageer op dit artikel