nieuws

Heijmans neemt Duitse wegenbouwer over

bouwbreed Premium

De Duitse wegenbouwer Oevermann wordt voor een deel overgenomen door bouwbedrijf Heijmans. Met de overname is een bedrag gemoeid van 14,5 miljoen euro. De gebouwen blijven eigendom van Oevermann. Dat heeft Heijmans bekendgemaakt.

” De acquisitie heeft betrekking op activa en passiva van Oevermann Verkehrswegebau GmbH, Oevermann Hochba West GmbH & Co. KG en Oevermann GmbH & Co. KG, alsmede 100 procent van de aandelen van CMG GmbH & Co.KG”, aldus een toelichting van Heijmans.
Naast wegenbouwactiviteiten neemt Heijmans onderdelen over die zich bezighouden met utiliteitsbouw en bouwlogistiek. Dit laatste onderdeel verhuurt onder andere kranen en bulldozers. Het enige deel dat niet wordt ingelijfd is ingenieurbau, dat zich onder andere richt op water- en spoorwegen.

Definitief

De overname wordt in januari 2007 definitief. Heijmans verwacht een positieve bijdrage aan de winst per aandeel in 2007. Oevermann blijft onder de eigen naam actief en de huidige directie blijft aan. “De over te nemen bedrijfsonderdelen van Oevermann verwachten dit jaar een genormaliseerd operationeel resultaat te realiseren van circa 4,5 miljoen euro”, aldus een toelichting van Heijmans. Oevermann in zijn geheel verwacht in 2006 een omzet te halen van 230 miljoen euro. Het grootste deel hiervan, circa 70 procent, komt uit wegenbouw. Heijmans wil zo’n 20 procent van zijn werk buiten Nederland concentreren. De overname past in die strategie.
Vorige week gaf Heijmans nog een winstwaarschuwing af voor de bouwdivisie. Branchegenoot BAM deed dat ook vanwege een veel groter dan verwacht verlies bij de Duitse dochter Wayss & Freitag. Volgens Heijmans heeft de Duitse markt het dieptepunt achter de rug en zijn de economische perspectieven positief.

Positief

H eijmans is sinds 30 jaar actief op de Duitse markt op het gebied van grondwerken, zware funderingsconstructies en spoorwegbouw. De Duitse divisie van het bedrijf telt 535 medewerkers. De onderneming verwacht dit jaar een positief resultaat te boeken in het buurland.
Duitsland is de grootste Europese bouwmarkt met een jaarlijkse productie van 200 miljard euro. De wegenbouw heeft daarin een aandeel van 13 miljard euro. De Nederlandse markt heeft een jaarlijkse bouwproductie van 50 miljard euro. Oevermann werd in 1907 opgericht en is gevestigd in Münster. Naast wegenbouw richt de onderneming zich ook op woning- en utiliteitsbouw. Het bedrijf heeft acht nevenvestigingen.

Reageer op dit artikel