nieuws

Groei en bloei in 2007, terugblik op 2006

bouwbreed Premium

Het voorzichtige herstel van 2005 heeft zich in 2006 stevig voortgezet. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) schat de omzet van de Nederlandse bouwers over het bijna afgelopen jaar op 67,1 miljard euro. Daarmee leverden de aannemers een 9,5 procent betere prestatie dan in 2004, het slechtste jaar van deze nog jonge eeuw.

Het voorzichtige herstel van 2005 heeft zich in 2006 stevig voortgezet. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) schat de omzet van de Nederlandse bouwers over het bijna afgelopen jaar op 67,1 miljard euro. Daarmee leverden de aannemers een 9,5 procent betere prestatie dan in 2004, het slechtste jaar van deze nog jonge eeuw.
Bezinning vond plaats over de kernactiviteiten en de positie in de markt. De hogere eisen aan de eigen organisatie leverden ongewenst als neveneffect op dat de branche als geen andere sector kampt met een hoog percentage moeilijk invulbare arbeidsplaatsen. Alleen al daarom verdient het imago van de bedrijfstak een grondige opknapbeurt.
Gezien de volle orderportefeuilles haalt de Nederlandse bouwnijverheid in 2007 voor de eerste keer meer dan 70 miljard euro uit de markt. In de woningbouw moet worden bijgestuurd om het overaanbod aan appartementen de kop in te drukken. Het EIB voorspelt dat tot 2009 de jaarlijkse stroom van 90.000 bouwvergunningen slechts uitmondt in een productie van 77.500 concrete woningen.
Voor de infrabouwers is komend jaar een omzet weggelegd van 14,8 miljard euro. De sterk toegenomen vraag vertaalt zich, tot schrik van de opdrachtgevers die afgelopen jaren voor een dubbeltje op de eerste rang zaten, weer in hogere prijzen.
Wat het afgelopen jaar zoal gebeurde in de bouw, ziet u nog eens terug op de pagina’s 3, 5 en 7. Er ging het een en ander mis maar de aandacht gaat vooral uit naar alle fraais dat de bouw voortbracht.
De redactie van Cobouw wenst u een voorspoedig 2007.

Reageer op dit artikel