nieuws

Gezondheidsrisico’s niet genoeg in beeld

bouwbreed Premium

Veel bewoners zijn zich niet bewust van de gezondheidsrisico’s in hun woning en de invloed daarop van hun eigen woongedrag. Het zoeken is naar instrumenten die meer inzicht bieden in de oorzaken van gezondheids- en ongevalrisico’s.

Evert Hasselaar promoveert vandaag aan de TU Delft met zijn onderzoek ‘gezondheidsrisico binnenshuis’. Doel van het onderzoek is de relatie tussen woning, bewoning en gezondheid beter te begrijpen en instrumenten te ontwikkelen die gezond wonen bevorderen en bij woningbeheer en renovatie kunnen worden ingezet.
In het kader van zijn promotieonderzoek was Hasselaar betrokken bij de ontwikkeling van drie instrumenten voor het beoordelen van gezond wonen: de Toetslijst Ventilatie (Woonbond), de Module EPA+Gezond (OTB/TU Eindhoven) en Veilig Wonen (Woonbond/SBR). Deze moeten leiden tot een nieuwe strategie voor nieuwe toetsen, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de woning en het gebruik ervan. Hierdoor kan beter inzicht worden gekregen in de omstandigheden die de gezondheidsrisico’s veroorzaken.
De Toetslijst Gezond en Veilig Wonen (www/toetslijstgezondwonen.nl) voor individuele bewoners biedt consumenten de mogelijkheid zelf hun woning en woongedrag nader te bekijken. Met dit instrument kan het binnenklimaat per kamer worden beoordeeld. De slaapkamer krijgt veel aandacht. Een mens brengt hier bijna 40 procent van zijn leven in door.
Bewoners riskeren langdurige blootstelling aan vervuilde binnenlucht, geluidshinder en ongevalrisico, comfortproblemen en gebrek aan privacy. Hasselaar: “Mensen kunnen ziek worden van hun woning. Hoe meer bewoners, hoe meer vuil en vocht er wordt geproduceerd en hoe meer het binnenmilieu wordt belast met huisstofmijt en schimmel. Veel bewoners slapen ’s winters bijvoorbeeld zonder te ventileren en stellen zich zo ongemerkt bloot aan vervuilde lucht. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is bijna niet te vermijden.” Ongevalrisico van vallen, stoten en snijden wordt beïnvloed door het ontwerp en de inrichting van de woning. “De mogelijkheid tot zelfredzaam wonen voor ouderen hangt samen met afmetingen, toegankelijkheid en toezicht.”

Ventilatiesystemen

De blootstelling aan gezondheidsrisico’s hangt voor een groot deel van de bewoners zelf af, stelt Hasselaar. Vocht is een van de veroorzakers. “Voldoende ventileren en regelmatig schoonmaken vermindert het risico van ongezonde lucht al aanzienlijk. Veel bewoners zijn zich niet bewust van de gezondheidsaspecten van de woning, of kiezen voor comfort in plaats van voor gezond wonen. Maar vaak is de ventilatie onvoldoende vanwege tocht, lawaaitoetreding of omdat het kouder wordt.”
Een andere mogelijke oorzaak van slechte binnenlucht is slechte kwaliteit en gebrek aan onderhoud van ventilatiesystemen. Woningcorporaties zijn vooralsnog terughoudend met gezondheidstoetsing van woningen. Een betere communicatie vormt een basis voor verbetering .

Reageer op dit artikel