nieuws

Bouwsector ondergaat metamorfose

bouwbreed Premium

De bouw is na drie jaar Regieraad al een eind op streek met de noodzakelijke metamorfose. Toch is er nog een lange weg te gaan voordat de bouw een ‘normale’ bedrijfstak is. Opdrachtgevers hebben daar mede een taak in.

In ieder geval zo’n 700 man die d onderdag het congres ‘Metamorfose van de bouw’ van Regieraad en PSIBouw hebben gevolgd, zijn inmiddels overtuigd. Er wordt hard gewerkt aan vernieuwing van de sector. Transparantie en openheid, nieuwe vormen van aanbesteden, betere aansluiting van onderwijs op praktijk en de noodzakelijke instrumenten op het gebied van aanbesteden en ict zijn volop in ontwikkeling.
De Regieraad 2 onder leiding van Hans Blankert borduurt dan ook terecht voort op de resultaten van de eerste Regieraad van Jan Hovers. Wel zal er sprake zijn van een wat andere stijl. Meer ‘hands on’ dan ‘management by speech’ is alleen al te verwachten door de samenstelling.
De meest opmerkelijke verandering in de afgelopen jaren is wel de andere houding die de bouw heeft. Van een angstig vogeltje dat slechts defensief bezig is, nemen in ieder geval de koplopers in de bouw het voortouw. Waar vroeger werd gewezen naar opdrachtgevers als d é partij die de vernieuwing gestalte kan geven, is het nu de bouw die de vernieuwing trekt en de opdrachtgevers ‘maant’ te volgen.
Grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en Prorail hebben de juiste weg al ingeslagen, zelfs vooruitlopend op de bouw zelf. Andere overheidsopdrachtgevers zitten echter nog volop gevangen in het conservatieve denken dat je bijna alles zelf moet doen om de regie te kunnen voeren.
Dat staat weer haaks op de idee ë n uit het Living Building Concept van Hennes de Ridder. Zijn stelling is dat in een normale wereld de vraag zich laat verrassen door het aanbod. In de bouwwereld is dat omgekeerd. Het aanbod laat zich verrassen door de vraag. Zolang ouderwets opererende opdrachtgevers het nog voor het zeggen hebben, zal dat nog wel zo blijven en derhalve een rem zijn op de vernieuwing.
In de normale wereld is het daarbij gebruikelijk dat de ontwerpers aan de kant van de producent zitten. In de bouw zit de ontwerper meestal in het kamp van de opdrachtgever. Dat is een essentieel verschil al is het maar omdat een integratie van ontwerp en uitvoering vrijwel k ansloos is.

Discussie

Een zegening van de afgelopen drie jaar is dan ook dat de discussie daarover weer zachtjes opborrelt. Dat dit ongetwijfeld mede is ingegeven door nieuwe contractvormen als design & construct, doet aan het nut van die discussie niets af.
Kortom, de Regieraad 1 is erin geslaagd in drie jaar tijd een vruchtbare voedingsbodem neer te leggen voor de metamorfose. Aan de Regieraad 2 nu de taak om die vruchtbare bodem te bedekken met de juiste zaden opdat over enkele jaren een rijke oogst volop zal bloeien ten nutte van opdrachtgevers, en de maatschappij als geheel. En dat de bouw daar dan ook nog een paar centen aan over houdt, is meer dan mooi meegenomen.

Reageer op dit artikel