nieuws

Analyse bouwprojecten na miljoenenoverschrijding

bouwbreed

Rotterdam licht alle grote bouwprojecten door om de risico’s op missers en kostenoverschrijdingen te inventariseren. Dit naar aanleiding van een rapport waaruit blijkt dat de bouw van een parkeergarage met waterberging in het Rotterdamse Museumpark kan oplopen tot 20 miljoen euro.

Onderzoekers verwijten Rotterdam onderschatting van complexe werken

Een onafhankelijke onderzoek door deskundigen van het bureau Audit Services Rotterdam (ASR) heeft aangetoond dat de gemeente de complexiteit van het project heeft onderschat. Volgens het rapport was van het begin af aan sprake van “onvoldoende sturing en beheersing”. De omvang van de bouwkuip – een van de grootste van Europa – had daar ook mee te maken. Verder werd het college van B en W te laat op de hoogte gesteld van de problemen.

Voorbereidingskosten

De ASR schat de te verwachten overschrijding op minimaal 13,6 en maximaal 20,4 miljoen euro. De overschrijding komt voort uit de hoge voorbereidingskosten, het uitlopen van de bouw en de extra kosten voor inhuur van deskundigen. De kosten vielen in de bestekfase al hoger uit dan verwacht: het aanbestedingsresultaat paste niet binnen de begrote kosten. Tijdens de uitvoering kreeg bouwer Strukton de ene na de andere tegenslag te verwerken. Een kostbare sanering van de grond bleek noodzakelijk. Behalve bodemverontreiniging trof de aannemer ook onverwacht grote hoeveelheden kabels en leidingen aan.

Aanbevelingen

Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft de ASR in reactie op het rapport gevraagd aanbevelingen te formuleren voor een betere aansturing en controle van grote infrastructurele bouwprojecten. In de toekomst wil de gemeente krachtiger projectorganisaties gebaseerd op een duidelijker rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarbij moeten heldere afspraken gelden over verantwoording en rapportage. Inmiddels wordt het project rechtstreeks door de directie van de gemeentelijke diensten aangestuurd. OntwikkelingsBedrijf Rotterdam en Gemeentewerken gaan een inventarisatie maken van alle lopende grote bouwprojecten in Rotterdam. Dat moet aan het licht brengen of bij andere lopende projecten vergelijkbare risico’s worden gelopen. Begin februari moeten de gemeentelijke diensten een gezamenlijke rapportage presenteren over de technische, contractuele en financiële scenario’s voor de voltooiing van de parkeergarage en de waterberging. De bouw ligt op dit moment stil.

Reageer op dit artikel