nieuws

Almere wil 25.000 vrije kavels op markt brengen

bouwbreed

Als het aan Almere ligt worden er tot 2030 25.000 woningen gebouwd door particuliere opdrachtgevers. Neprom-voorzitter Dietmar Werner ziet kansen, maar vraagt zich af of de consument niet liever een boek leest.

Individueel een huis bouwen, samen met een gekozen groep mensen of meedenken met een projectontwikkelaar die aan de hand van een vaste grondprijs nieuwe consumentgerichte concepten aanreikt.
Met de Neprom en SEV begint Almere een grootschalig woningbouwexperiment, Staalkaart van Opdrachtgeverschap. Tot 2010 kunnen burgers die ‘projectontwikkelaar’ willen spelen, zich uitleven in de proeftuin Homeruskwartier in Almere Poort. Het betreft 3000 kavels met drie vormen van particulier opdrachtgeverschap in diverse deelwijken. Uitzonderlijk is de beoogde dichtheid van 35 woningen per hectare.
Voor 1200 woningen doet Almere een beroep op inventiviteit en deskundigheid van projectontwikkelaars. Zij krijgen de kans om aan de hand van een vaste grondprijs (door de Neprom bedongen) één van de zeven deelgebieden van een beknopte visie te voorzien. Veertien door de bevolking gekozen projectontwikkelaars mogen hun concepten verder uitwerken. Uiteindelijk kiest de consument zeven wijken die worden gebouwd. Pas als 50 procent van de woningen is verkocht heeft de ontwikkelaar een realisatieplicht.

Rechtstreeks

Werner verwacht dat het experiment een grote verscheidenheid aan doelgroepgerichte woonmilieus oplevert met een goede prijs-kwaliteitverhouding. “Normaal verkoopt een ontwikkelaar zijn continu veranderende concept aan de wethouder die zoveel mogelijk aan de grond wil verdienen. Nu verkoopt hij zijn woningen rechtstreeks aan de consument en krijgt hij de ruimte om te laten zien dat hij consumentgericht kan bouwen”, aldus Werner.
Hij betwijfelt of het samenvoegen van concepten leidt tot één duurzame wijk. “Onderling is er tussen de delen tamelijk weinig relatie. Op een hoger niveau zouden wij ook een toevoegde waarde kunnen leveren. Het karakter van de pilot laat dat niet toe.” De wens van Almere om 25.000 vrije kavels uit te geven acht hij niet reëel. “Ik vraag me af of er zo veel mensen zijn die hun eigen huis willen bouwen. Dat vergt heel veel tijd. Ik kan me voorstellen dat ze liever een boek lezen.”
Adri Duivesteijn, wethouder ruimtelijke ordening, meent dat particulier opdrachtgeverschap opnieuw moet worden uitgevonden. “Er zijn grote en kleine principiële en praktische vragen die alle een antwoord moeten krijgen”, schrijft hij in de publicatie ikbouwmijnhuisinalmere. Werner is het met hem eens. “We weten wel wat vrije kavels uitgeven is, maar niet in stedelijk gebied. We moeten uitvinden waar het optimum ligt.” Van een revolutionaire doorbraak wil Werner niet weten. “Het is een uniek experiment, waarvan we veel kunnen leren.”

Reageer op dit artikel