nieuws

A2 Maastricht testcase voor bouw

bouwbreed Premium

De aanbestedingswedstrijd voor de A2 Maastricht is officieel begonnen. Projectdirecteur Louis Prompers beschouwt de bijzondere procedure, die meer dan tweeënhalf jaar duurt, als een ultieme kans voor de sector om te laten zien dat bouwprojecten ook echt anders kunnen. “Als dit mislukt, lopen we jaren vertraging op.”

De vertraging geldt wat hem betreft voor de ondertunneling bij Maastricht, maar ook voor de slagingskans voor nieuwe projecten. “De vraag is hoeveel vertrouwen we hebben in de markt.” Prompers streeft naar zoveel mogelijk speelruimte voor de markt. Zelfs het programma van eisen wordt in april niet dichtgetimmerd. Ook de lengte van de tunnel ligt niet vast in de functionele eisen, maar zal op ongeveer 2 kilometer uitkomen.
Afgelopen week is de Europese aanbesteding begonnen en gisteren is die openbaar gemaakt. Via een uitgebreide concurrentiegerichte dialoog moet de aanbesteding uitmonden in een integraal ontwerp voor het hele gebied. Daarnaast loopt de tracéprocedure gelijktijdig met de aanbestedingsprocedure. “Financieel gezien is het niet het grootste project dat loopt, maar aanbestedingstechnisch is het een uniek project”, licht Prompers toe. Hij geeft toe dat zoveel noviteiten ook risico’s met zich meebrengen: “Laat de markt die handschoen oppakken en bewijzen dat ze zelf innovatief kunnen zijn.”

Combinaties

De projectorganisatie verwacht voor de zomer drie combinaties te selecteren die een substantiële rekenvergoeding tegemoet kunnen zien voor het uitwerken van de gedetailleerde ontwerpen. Die zullen vooral worden beoordeeld op kwaliteit, want de rijksbijdrage van 630 miljoen euro ligt vast. Met de vastgoedontwikkeling van 1100 huizen en 30.000 vierkante meter commercie is nog eens minimaal 1 miljard euro gemoeid. Het project komt als een d&c-contract op de markt en de bouw moet in 2010 beginnen. De oplevering wordt tussen 2016 en 2025 verwacht. De projectorganisatie selecteert daarbij ook op omgevingsvriendelijke bouwmethoden gedurende de uitvoering van het hele project.
De bouwers kunnen gedurende de aanbesteding rekenen op geheimhouding en vertrouwelijk omgaan van gegevens om ‘cherry picking’ te voorkomen.
De projectorganisatie heeft een uitgebreid wensenpakket (zie kadertje) en wil aanbiedingen van combinaties die zowel de infrastructuur als de vijf bijbehorende vastgoedlocaties kunnen aanpakken. Om een optimaal ontwerp te krijgen is bewust gekozen voor het samenbrengen van de uiteenlopende disciplines van vastgoed en wegenbouw. “De inrichting van het gebied hangt samen met het ontwerp van de infrastructuur. Door bijvoorbeeld knooppunt Geusselt slim vorm te geven, hou je meer ruimte voor vastgoed over.”
Prompers hoopt op zeven tot tien serieuze gegadigden, van wie een aantal buitenlandse inschrijvers. In 2009 kiest het projectbureau een definitief ontwerp en volgt de gunning. Het beste ontwerp wint en mag het project uitvoeren.

Reageer op dit artikel