nieuws

Water, groen en duinvilla’s in wijk Rijnsoever-Noord

bouwbreed Premium

Een woonwijk met 435 woningen, veel groen en water is het resultaat van het stedenbouwkundig ontwerp dat het Haarlemse bureau Alle Hosper maakte voor de locatie Rijnsoever-Noord.

Het te ontwikkelen gebied is ingedeeld in zones van west naar oost en kent een geleding in noord-zuid richting. De nieuwe wijk krijgt 30 procent sociale huurwoningen, de rest wordt marktconform aangeboden. In de westelijke zone komen drie urban villa’s met uitzicht op het golfterrein van Estec en de achterliggende duinen. Daarachter komt een straat met twee-onder-één-kap woningen en enkele vrijstaande, en daarachter weer een weg met halfvrijstaande duinvilla’s. De volgende zone, het middengebied, bestaat uit rijenwoningen in verschillende prijscategorieën. In de oostelijke zone komen langs de Verlengde Biltlaan appartementen met uitzicht op de sportvelden. De Biltlaan met daarnaast het tracé voor de Rijn-Gouwelijn-West vormen de zuidgrens van het gebied. Daarnaast ligt een watergang met aan weerskanten taluds met veel bomen. In het midden ligt de centrale groenzone met de belangrijkste waterpartij. Een bosstrook aan de noordkant scheidt de woonwijk van het Noordwijkse bedrijventerrein Space Business Park.

Toegankelijk

De nieuwe wijk wordt op twee plaatsen vanaf de Biltlaan toegankelijk en op één plek vanaf de Verlengde Biltlaan. Binnen de woonwijk loopt een ringweg waaraan auto’s kunnen worden geparkeerd. Een autobrug verbindt beide plangedeelten. Wanneer de nieuwe wijk wordt opgeleverd, is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel