nieuws

Voorzitter Betonvereniging werpt blikt ver vooruit en weer terug

bouwbreed

De betonvereniging is en blijft het platform van publieke en private organisaties: toeleveranciers, ontwerpers, bouwers en opdrachtgevers. De vereniging is uniek in Europa, vrij van eigen belang en actief in het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van beton. Dit zegt Hans Nijssen, voorzitter van de Betonvereniging, vandaag tijdens de Betondag 2006 in Rotterdam.

De voorzitter deed zijn uitspraken in lijn met het thema van de Betondag 2006: ‘Leven met Water, Nederland in 2025’. Hij doet dat door te spreken op een betondag in dat toekomstige jaar en blikt vervolgens terug. Bij de wateropgave blikt Nijssen terug op bestuurlijke vernieuwing, werkelijke integratie van beleid en beheer, en gerealiseerde innovatie. Volgens hem heeft de betonvereniging daaraan een belangrijke bijdrage geleverd.
Anno 2025 zijn belangrijke lessen uit het verleden te trekken, memoreert voorzitter Nijssen in Rotterdam.

Effectief

De toehoorders van nu in Rotterdam kunnen van de ‘toekomstspreker’ vernemen dat bestuurlijke vernieuwing van eminent belang is voor een slagvaardige overheid.
Voor een werkelijk effectieve aanpak van de wateropgave was het doorbreken van het sectoraal, monodisciplinair denken cruciaal geweest. De zo nodige integratie was niet alleen met de mond beleden, maar had vooral in de praktijk gestalte gekregen.
De tijdreizende voorzitter keek tenslotte terug op innovatie. De samenwerking tussen partners in het gehele proces van ontwikkeling tot en met de afzet blijkt vruchten te hebben afgeworpen.
De betonsector heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Er zijn gecompliceerde constructies gerealiseerd. Beton is daarbij een niet weg te denken materiaal gebleken. Dit mede dankzij vernieuwend materiaalgebruik en meer geavanceerde uitvoeringsmethoden.
Met de vraag hoe zij naar 16 november 2025 toe willen werken, zet Nijssen zijn toehoorders weer in de tegenwoordige tijd. Leidend bij het beantwoorden van die vraag zou kunnen zijn: Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst. Volgens Nijssen is dat vaker gezegd, maar die boodschap heeft nog steeds niets aan kracht ingeboet.

Reageer op dit artikel