nieuws

Verschillen in wereld van aanbesteden zijn schijn

bouwbreed Premium

Een wereld van verschil lijkt er te bestaan tussen wat de vernieuwers in de bouw willen en wat opdrachtgevers vooral bij de overheid doen in de praktijk van het aanbesteden. Het blijkt vooral een schijntegenstelling te zijn.

beschouwing
Twee gebeurtenissen donderdag: het jaarcongres van de Vereniging Stadswerk in Amsterdam en de presentatie van het Living Building Concept. Twee hoogleraren: Andr é Dor é e van de Universiteit Twente en Hennes de Ridder van de TU Delft. Twee presentaties: het traditionele denken van overheidsopdrachtgevers en het wenkende perspectief van Living Building. Een groter contrast is nauwelijks denkbaar op éé n dag.
Het publiek bij Stadswerk was het gebruikelijke, bestuurders met ruimtelijke ordening, woningbouw en/of stedelijke vernieuwing in hun portefeuille plus ambtenaren van vooral Bouw- en Woningtoezicht. Die knikten vooral instemmend bij de presentatie van het onderzoek van Dor é e. Dat herkenden ze en zo was het ook goed. Strakke controle op technisch gebied, weinig uitbesteden want zelf doe je het beter en goedkoper.
Het publiek bij de bouwshow van De Ridder was aanzienlijk diverser. Meest opvallende in de Haarlemse Philharmonie was de afwezigheid van de top van de uitvoerende bouw. Dat is op zijn zachtst gezegd curieus omdat het Living Building Concept zich vooral richt op de manier waarop bouwbedrijven zich in de markt kunnen zetten.
Misschien is het waar wat een deelnemer cynisch opmerkte, dat de huidige generatie bouwers een ‘lost generation’ is en dat het wachten is op de volgende generatie. Datzelfde geldt dan overigens ook voor aanbestedende diensten bij lagere overheden. Teleurstellend is het in ieder geval wel.
Dit geldt temeer omdat vanuit de bouw nogal eens gesuggereerd wordt dat de sector niet verder kan vernieuwen dan de vrager toestaat. Bovendien, zo is dan de bijkomende smoes, staan de aanbestedingsregels vernieuwing in de weg. Vorige week heeft een andere hoogleraar, Chris Jansen, al aangetoond dat het niet de regels zijn maar het beleid dat tegenwerkt.
Hoe het ook zij, het is te gemakkelijk voor de bouw om achterover te leunen en rustig af te wachten tot de opdrachtgevers bewegen. Vanuit de bouw zal op een zodanige manier bewogen moeten worden dat opdrachtgevers vanzelf de voordelen gaan zien en er dus niet meer omheen kunnen, mee te veranderen.
Dat dit niet morgen gebeurt, is evident. Een aantal praktijkvoorbeelden zal het voordeel moeten aantonen. Die zijn er ook. Een school in Veenendaal heeft al met het Living Building Concept ge ë xperimenteerd. Het Gemini Ziekenhuis in Den Helder volgt het voorbeeld terwijl wellicht de Krammersluizen volgen. De knop gaat dus al voorzichtig om. De versnelling zal moeten komen van zowel opdrachtgevers als de bouw. Op 14 december krijgt de bouw een herkansing op de bouwdag van de Regieraad en PSIBouw. Het is te hopen dat de bouwers het dan niet weer laten afweten.

Reageer op dit artikel