nieuws

Saferail naar top werkplekbeveiliging

bouwbreed Premium

Saferail wil binnen drie jaar een stevige positie hebben in de top drie van de spoorse werkplekbeveiliging. De nieuwe vennootschap is een joint venture van ingenieursbureau Movares en bouwer Dura Vermeer Railinfra.

Saferail stapt binnen in een sector waar ongeveer twintig grotere en kleine bedrijven actief zijn. Movares en Dura Vermeer besloten de krachten te bundelen om beter in te kunnen spelen op een paar trendmatige ontwikkelingen.
“Enerzijds is er de groei van het maatschappelijke veiligheidsbewustzijn. Anderzijds de verschuiving van de grens tussen ontwerp en uitvoering”, aldus Jacco Buisman, commercieel manager bij Movares. “Van oudsher waren deze werelden altijd sterk gescheiden, maar inmiddels kruipen theorie en praktijk steeds meer naar elkaar toe.”
Samenwerking zorgt daarmee voor betere veiligheid, vult Gijsbert van der Laan, directeur van Dura Vermeer Railinfra zijn collega aan. “De bloedvermenging van Movares en Dura Vermeer is dan ook minder verrassend dan zij op het eerste gezicht lijkt”.
Behalve te reageren op trends, speelt Saferail ook in op de lacune ontstaan sinds de invoering van het Normenkader Veilig Werken in 2005. Van der Laan: “Een van de onontgonnen spoorterreinen binnen deze nieuwe, strengere arboregelgeving, is het thema integraal veiligheidsdenken. Daarvoor hebben we een innovatief concept bedacht, het one-stop-shopping-plan: een totaalaanbod van producten en diensten, dat baanwerkers maximale veiligheid en opdrachtgevers uitstekende service biedt. Bijvoorbeeld bij het opzetten en begeleiden van het hele scala aan logistiek en veiligheidsmanagement.”
“Ieder brengt vanuit zijn eigen expertise de benodigde kennis en ervaring in en geeft daarmee handen en voeten aan het thema”, vervolgt Buisman.
Naast deze nieuwe veiligheidsaanpak wil Saferail – dat binnen drie jaar een top drie positie wil hebben op werkplekbeveiligingsgebied – ook intensief aandacht geven aan opleiding, evaluatie en verspreiding van kennis, met themabijeenkomsten zoals in Utrecht. Volgens André van der Grift, directeur van de nieuwe onderneming, zijn dit dé aspecten die bijdragen aan voorsprong in veiligheid.
“Ons uitgangspunt is de lerende organisatie. We willen niet alleen detacheren, maar ook dat mensen pro-actief mee kunnen denken met het proces. Daarmee houd je de veiligheid optimaal en neem je de opdrachtgever écht een zorg uit handen. Dat vraagt niet alleen om goede opleidingen, maar ook om structurele evaluatie van het werk, een vast onderdeel van onze aanpak. Daarmee krijg je waardevolle feedback over de organisatie van het werk, waar iedereen van kan leren. Gelukkig wordt dit belang door het management steeds beter onderkend.”

Reageer op dit artikel