nieuws

Ontwikkelaars willen af van concept compacte stad

bouwbreed Premium

Nederland moet radicaal het idee van de compacte stad verlaten en ruim baan maken voor stedelijke groenvoorzieningen. Dat is de opvatting van voorzitter Jo Goossens van de Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB).

“Met de compacte stad creëren we ten onrechte nóg vollere steden. En daarmee meer problemen als parkeerdruk, geluidsoverlast en fijn stof. Wie denkt zo de hogere inkomens en gezinnen met kinderen terug te halen naar de stad heeft het echt niet begrepen”.
De nieuwe voorzitter van de brancheorganisatie van de ontwikkelende bouwers gaf tijdens de jaarvergadering in Zeist de overheden fikse vegen uit de pan. Een mooie opsteker, de jaarproductie van misschien wel 80.000 woningen. Maar wordt er wel gebouwd wat de markt vraagt? Staan de nieuwe woningen wel op de goede plekken?

Stortvloed

Goossens waarschuwt voor de stortvloed aan appartementen. Maar al te vaak laten gemeenten zich hebberig leiden door hoge grondprijzen. “Van de 20.000 woningen die te koop staan, is liefst 55 procent een appartement. Dat is echt te veel. Niet voor niets zijn de verkooptijden van nieuwe appartementen twee keer langer dan voor eengezinswoningen”.
De NVB-voorzitter hekelt het beleid van de beide oud-ministers van VROM Margreeth de Boer en haar opvolger Jan Pronk. Met professor Paul Schnabel ziet Goossens in de nieuwbouwwijken te veel grote woningen met te kleine tuintjes. Alsof je kijkt naar te dikke dames in een te strakke legging.
“Helaas maakt ook dit kabinet zich schuldig aan het leggingsyndroom. Het kabinet Balkenende stelt de eis 40 procent van alle toe te voegen woningen en gebouwen te realiseren binnen de grenzen van bestaand bebouwd gebied. Inclusief de vervangende nieuwbouw moet al gauw 70 procent van de bouwproductie de komende tijd op een betrekkelijk klein gebied plaatsvinden als de stad”.
Volgens de NVB maakt de rijksoverheid een kapitale fout door hardnekkig aan het concept van de compacte stad vast te houden. De helft van de Nederlandse steden zit naar de maatstaf van de Raad voor het Landelijk Gebied al ver onder de vereiste groennorm van 75 vierkante meter per woning. Wordt de compacte stad werkelijkheid dan gaat nog eens 20 procent van het stedelijk groen verloren. Krijgt daarentegen het groen zijn verdiende plek, dan kost dat hooguit een half procent extra ruimtebeslag, in het medio 21 ste eeuw voor 13 procent bebouwde Nederland.
Goossens roept een nieuw kabinet op het droombeeld van de compacte stad te verlaten en de focus te richten op de leefbare stad, met meer ruimte voor lanen en parken. De NVB vraagt aan de gemeenten de ‘blackbox’ van hun grondbedrijf te openen, zodat eenieder inzicht heeft in de kosten van de grondexploitatie.

Reageer op dit artikel