nieuws

Ongemotiveerdheid nekt veel jongeren

bouwbreed Premium

Werkgevers nemen jongeren met een afgebroken schoolopleiding vaak niet aan omdat ze ongemotiveerd zijn. Dat blijkt uit het onderzoek ‘werkplaatsing jongeren zonder startkwalificatie’ van het ministerie van Sociale Zaken.

Het gebrek aan motivatie is het belangrijkste knelpunt voor werkgevers om jongeren een kans te geven. Zij ergeren zich daarnaast aan de houding en het gedrag van veel jongeren. Die passen niet in het bedrijf, oordelen zij. Om deze desinteresse bij jongeren eruit te krijgen, is intensieve begeleiding essentieel. De onderzoekers vinden verder dat er veel meer aandacht moet komen voor het voorkomen van schooluitval; bijvoorbeeld door de school en werkplek meer op elkaar te laten aansluiten.
Het onderzoek is gedaan om duidelijk te krijgen wat de drempels voor werkgevers zijn om jongeren zonder startkwalificatie in dienst te nemen. Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) wilde er, met het onderzoek, achter komen welke methoden succesvol zijn om deze jongeren, die traditioneel niet makkelijk aan werk komen, alsnog aan een baan te helpen.
Opvallend is dat werkgevers het helemaal niet erg vinden als jongeren geen diploma hebben. Ze zijn bereidt om zelf tijd in de jongeren te steken om ze bij te spijkeren. Als er maar een goede motivatie en een juiste houding en gedrag zijn, zo concluderen de onderzoekers.

No-riskpolis

Verder blijkt dat financiële instrumenten die in het leven geroepen zijn om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan, zoals de no-riskpolis (waarbij financiële risico’s voor ziekteverzuim zijn afgedekt wanneer een jongere zonder diploma is aangenomen), alleen werken als die worden gecombineerd met intensieve begeleiding vanuit het leerwerkbedrijf.

Reageer op dit artikel