nieuws

Nieuwe vorm van aanbesteden Kosmos blijkt mislukking

bouwbreed Premium

De nieuwe manier van aanbesteden van onderhoud aan kunstwerken draait uit op een mislukking. Dat vonden bouwers tijdens het Sdu-congres ‘Aanbesteding en Innovatie’.

De eerste Kosmos-contracten zijn veel te goedkoop in de markt gezet. Het kan niet anders dan dat dit zijn effecten heeft op de uitvoering, meenden deskundigen in het Bredase Chassétheater. Dit is volgens hen het gevolg van een te snelle uitrol over het hele land.
Beter was in hun ogen geweest als Rijkswaterstaat eerst een enkel contract in de markt had gezet om daar ervaring mee op te doen. Nu was het zowel voor de opdrachtgever als voor de aanbieders wennen aan het nieuwe systeem met mede als gevolg dat de prijzen te laag zijn geworden.
Prof. Hans de Jonge van de Brink Groep verbaasde zich over de trend om steeds langer durende contracten af te sluiten. Dit geldt zowel voor onderhoudscontracten als voor pps-contracten die ook exploitatie en langjarig onderhoud regelen. “Het risico neemt per definitie toe in de loop der tijd. De wensen veranderen steeds sneller. Waarom gaan we dan langlopende contracten aan in tijden van toenemende onzekerheid”, vroeg hij zich retorisch af.

Weerwoord

Vanuit de bouw kwam daar het weerwoord op dat langlopende contracten juist gunstig zijn voor innovaties. “De investeringsruimte voor innovaties wordt daardoor groter”, klonk het uit de zaal.
De Jonge ergert zich verder aan het omgaan met risico’s. “Als we het willen hebben over innovaties dan moet ondernemerschap voorop staan. Daarin past geen risicomanagement, maar kansenmanagement.”
Als er in de jaren dertig van de vorige eeuw risicomanagers hadden rondgelopen, zou de Afsluitdijk nooit zijn gebouwd, meent hij. Dat betekent niet dat hij pessimistisch is over de mogelijkheden anno 2006, integendeel. “Er kan heel veel. Voor mensen met lef is er heel wat ruimte.” Daarbij gaat het zowel om opdrachtgevers als om aanbieders in zijn visie.
Grontmij-topman Silvo Thijssen verbaasde zich over de geringe hoeveelheid geld die beschikbaar is vanuit de overheid voor innovaties. Een luttele 24 miljoen euro staat er slechts op de begroting waar 1 tot 2 procent van het bruto nationaal product meer in de rede ligt. Dan praat je over een paar miljard.
Hij vond daarnaast dat de klachten over de belemmerende werking van de Europese aanbestedingsregels op innovaties niet juist. “Er ligt geen wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag, maar er is geen verband tussen de Europese regels en meer of minder innovaties. Het gaat om de manier waarop met de regels wordt omgegaan.”
Op pagina 5:
Beleid remt innovaties, niet aanbestedingsrecht.

Reageer op dit artikel