nieuws

Minister slaat alarm over probleemwijken

bouwbreed Premium

Het volgende kabinet moet jaarlijks 1 tot 1,5 miljard euro steken in stedelijke vernieuwing en de bouw van nieuwe woningen in de achterstandswijken. De forse investeringen in de herstructurering en nieuwbouw zijn absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat er in de toekomst alleen maar meer ernstige probleemwijken ontstaan. In veertig Nederlandse probleemwijken dreigt nu de vlam in de pan te slaan.

Met deze boodschap heeft minister Winsemius (VROM) gisteren alarm geslagen over de situatie in de achterstandswijken in de steden. In een brief aan de Tweede Kamer constateert hij dat de kloof tussen aantrekkelijke en achtergebleven stadswijken eerder groter wordt dan kleiner en dat in bepaalde wijken de leefbaarheidsproblemen “zienderogen” toenemen. “We hebben een waanzinnig probleem”, aldus de minister gisteren tijdens een VROM-congres over de wijkenaanpak.
De minister voorspelt rampspoed als er geen stevige maatregelen worden genomen. Volgens hem dreigen 140 wijken af te glijden. Veertig wijken zitten volgens hem daadwerkelijk in de “gevarenzone”. Er is in deze wijken sprake van een “witte vlucht”; mensen zonder perspectief op werk blijven achter. De omgeving verloedert, allochtone jongeren ontsporen en bevolkingsgroepen staan met de rug tegenover elkaar. In welke veertig wijken de situatie dreigt te escaleren wil VROM niet bekendmaken zo lang er geen overleg met de betrokken gemeenten is geweest.
Volgens Winsemius moet er meer dan ooit worden ingezet op nieuwbouw en herstructurering om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren en de middeninkomens in de stad te houden. De bouwopgave in de steden is volgens hem “gigantisch”. Jaarlijks moeten er veertig- tot vijftigduizend nieuwe woningen komen binnen het bestaande stedelijke gebied. Niet alleen midden in de steden maar ook in naoorlogse wijken buiten het centrum van de steden zal volgens hem veel sloop en nieuwbouw moeten plaatsvinden.
Het huidige kabinet trekt jaarlijks 420 miljoen euro uit voor nieuwbouw en herstructurering. Dat is volgens de minister in de toekomst onvoldoende.

Bijdrage

VROM heeft berekend dat een hogere bijdrage van het Rijk voor de oude wijken over een periode van tien jaar voor ruim 160 miljard aan investeringen van andere partijen zorgt. De minister ziet vooral een belangrijke rol weggelegd voor de corporaties, die wat hem betreft ook flink in de buidel gaan tasten. “Er zit een pak geld in die corporaties.” Ook de marktpartijen kunnen meer dan nu investeren in de oude wijken, vindt de minister.
De PvdA heeft in een reactie verklaard dat Winsemius de “brokken” van het kabinet-Balkenende heeft blootgelegd. De partij presenteerde gisteren een reeks voorstellen voor de oude stadswijken en wil fors inzetten op het bevorderen van het eigenwoningbezit en een versnelde renovatie van oude woningen. Ook wil de partij dat bewoners die geregeld veel overlast bezorgen gedwongen kunnen worden te verhuizen. “Bijvoorbeeld naar wooncontainers buiten de stad.”

Reageer op dit artikel