nieuws

Meer Nederlanders onder de zeespiegel

bouwbreed Premium

Nederland krijgt steeds meer inwoners die onder zeeniveau wonen. Tussen 2000 en 2004 is de bevolking beneden zeeniveau een stuk harder gegroeid dan dan boven NAP (6 versus 2 procent).

Dat is een van de ontwikkelingen die in kaart zijn gebracht in de tweejaarlijkse publicatie ‘Ruimte in cijfers’ van het Ruimtelijk Planbureau. In de publicatie die gisteren werd gepresenteerd, geeft het planbureau aan de hand van kaarten en grafieken aan hoe Nederland er op het terrein van ruimtelijk gebruik, wonen en mobiliteit voorstaat. Het planbureau heeft voor de atlas gebruik gemaakt van de bestaande gegevens van onder meer het CBS en het Kadaster.
Op basis van de Kadastergegevens constateert het planbureau dat de gemiddelde verkoopprijs van eengezinswoningen en appartementen de afgelopen vijf jaar fors is gestegen, gemiddeld met ruim 30 procent. Uitschieters zijn Zeeland, Groningen en Friesland waar de prijzen gemiddeld met 50 procent stegen. Het planbureau schets geen ontwikkeling van de grondprijzen in dezelfde periode. Wel is in kaart gebracht wat de gemiddelde prijs voor bouwgrond voor particuliere nieuwbouwwoningen over een periode van drie jaar was. Opvallend daarbij is volgens het planbureau dat Flevoland zo laag scoort
Het planbureau zet waar mogelijk de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland ook in Europees perspectief. Zo constateert het RPB dat het ruimtegebruik in Nederland het meest dynamische is van Europa: in tien jaar tijd heeft 2,5 procent van het totale oppervlakte een ander gebruik gekregen, vooral landbouwgrond die gebruikt is voor woningen en bedrijventerreinen. Nederlanders hebben met bijna 200 vierkante meter per inwoner in Europees verband relatief weinig woonoppervlak. Mensen in de Randstad hebben met 100 tot 110 vierkante meter bijna tweemaal zo weinig woongebied ter beschikking als Drentenaren en Groningers.
De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland was vorig jaar 483 inwoners per vierkante kilometer; 6 procent van het landoppervlak van Nederland is in gebruik als woongebied. Vorig jaar stonden er in Nederland 6,9 miljoen woningen, bijna 11 procent meer dan tien jaar daarvoor.
Een voor het Planbureau opvallende ontwikkeling is de erorme stijging van het oppervlak golfterreinen. In 1989 was er nog 1300 hectare aan banen, nu is dat 7300.

Reageer op dit artikel