nieuws

Juridisch geharrewar rond Patio Sevilla

bouwbreed Premium

Aan waarheidsbevinding komt de rechtbank van Maastricht in de zaak naar de balkonramp uit 2003 nog lang niet toe. Ook tijdens de tweede zittingsdag werd de dagvaarding door de verdachten van alle kanten aangevochten en werd gemorreld aan de onaantastbare positie van de deskundigen van TNO.

Aan waarheidsbevinding komt de rechtbank van Maastricht in de zaak naar de balkonramp uit 2003 nog lang niet toe. Ook tijdens de tweede zittingsdag werd de dagvaarding door de verdachten van alle kanten aangevochten en werd gemorreld aan de onaantastbare positie van de deskundigen van TNO.
En dan zijn dit alleen nog maar de zogenoemde regiezittingen. Zittingsdagen waarbij alle betrokkenen afspreken hoe de feitelijke rechtszaak die in januari begint vorm moet krijgen. Welke getuigen en deskundigen worden gehoord, wat voor aanvullend onderzoek nog nodig is en welke stukken nog aan het dossier moeten worden gevoegd.
Gisteren verscheen in ieder geval ook de advocaat van aannemer Smeets voor de rechtbank. Bij de eerste zitting mocht hij verstek laten gaan, omdat hij met succes de dagvaarding had aangevochten. Deze keer stak hij van wal met een pleidooi waarin hij wees op de innerlijke tegenstrijdigheden van de dagvaarding. Moest hij zich verweren tegen fouten van een van de andere gedaagden, die immers als mededader op de ten laste legging stonden? Een soortgelijk verhaal hadden de advocaten van hoofdconstructeur Verbossen en de constructeur van balkonplaten Kaskon vier weken eerder afgestoken.
De rechtbank ging deels in die bezwaren mee. Het mededaderschap liet vragen over op de tenlastelegging, zodat die werd aangepast. De partijen worden vooral op hun eigen tekortkomingen aangesproken en niet ook nog eens op die van de partijen met wie ze samenwerkten tijdens de bouw van het appartementencomplex Patio Sevilla.
Daarop stak advocaat P. van Kampen van balkonconstructeur Kaskon van wal met een gepeperd pleidooi waarin ze al haar pijlen richtte op TNO. De deskundigen van TNO Bouw waren volgens haar tijdens het gerechtelijk vooronderzoek hun boekje royaal te buiten gegaan. Ze hadden onderzoeken ter plekke gedaan, op eigen houtje documenten in beslag genomen en waren leidend geweest bij het verhoren van getuigen en verdachten. Daarbij waren ze volgens Van Kampen vaak ook op de stoel van de rechter gaan zitten en suggesties vooruitgelopen op de schuldvraag.

Slaafs

Het OM was volgens de raadsvrouw in al die gevallen slaafs achter aangelopen achter medewerkers die niet eens beëdigd waren. Ook het geld dat TNO voor zijn werk vraagt, overschrijdt volgens Van Kampen het wettelijk toegestane.
De komende dagen buigt de rechtbank zich verder over de opzet van de rechtszaak die feitelijk pas op zijn vroegst in januari van start zal gaan. Die moet duidelijk maken wie er verantwoordelijk waren voor het instorten van een serie van vijf balkons van appartementencomplex Patio Sevilla in Maastricht, in april 2003. Daarbij kwamen twee bewoners om het leven.

Reageer op dit artikel