nieuws

Grote zorgen over Utrechts Muziekpaleis

bouwbreed Premium

De bouw van het nieuwe Utrechtse Muziekpaleis loopt mogelijk vertraging op. Oorzaken zijn de onderzoeken die lopen naar de luchtkwaliteit vanwege de ontwikkeling van het Stationsgebied en de archeologische vondsten die gedaan zijn onder het Vredenburg.

Volgens de planning van het Structuurplan Stationsgebied, zou in oktober de bouwkundige voorbereiding getroffen moeten worden van het Muziekpaleis, het eerste deelproject van het vernieuwde Stationsgebied. D66-raadslid Gerda Oskam: “Er is echter nog helemaal niets gebeurd. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er op grote diepte historische vondsten zitten. Die moeten eerst opgegraven worden, of het ROB moet toestemming geven deze te laten zitten. Dat kan nog wel een paar maanden tot een half jaar duren.”
Ook raadslid Marjan Schuring van GroenLinks denkt dat de planning vertraging oploopt. “Dat van die archeologische procedure is nieuw voor mij, maar het probleem ligt eerder bij de luchtkwaliteit. Het Muziekpaleis kan gebouwd worden volgens de artikel-19 procedure, wijziging van het bestemmingsplan. Daarvoor is echter onderbouwing van het Structuurplan Stationsgebied nodig maar die is nog niet goedgekeurd. Het is namelijk nog niet duidelijk wat de kosten zijn voor de compenserende maatregelen die daarin staan opgenomen, om aan de luchtkwaliteitseisen te voldoen.”
VVD-raadslid Erik van der Marel maakt zich ook zorgen over de vertraging van de plannen. “Inderdaad dreigen de luchtkwaliteitseisen roet in het eten te gooien, maar dat geldt voor alle plannen in het Stationsgebied. In het Structuurplan heeft wethouder Harm Janssen echter op laten nemen dat deze eisen geen probleem zullen opleveren voor de uitvoering van de plannen en daar houd ik de wethouder aan. Liever dat híj hier op wordt afgerekend, dan de raad. Want ook al zitten we nu in de oppositie, als VVD gaan we de plannen niet dwarszitten. Daarvoor zijn ze te belangrijk voor de stad. “

Richtinggevend

In de commissie Stedelijke Ontwikkeling zal in november in enkele vergaderingen uitgebreid worden ingegaan op de vaststelling van het Structuurplan. De uitkomst daarvan zal richtinggevend zijn voor de gemeenteraad, die medio januari uitspraak doet. Raadslid Bart Beerlage van coalitiepartij PvdA ziet de uitkomst vol vertrouwen tegemoet. “Bij grote bouwprojecten bestaat altijd de kans op vertraging. Nu lijkt het echter net of het college die zorg niet heeft, terwijl dit wel degelijk het geval is.”

Reageer op dit artikel